Gwersi Dros Dro - Fersiwn 1.0.2

Gemau Oedolion 3DGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau RhyngweithiolGemau Milf ac Aeddfed
10 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

 

Blwyddyn: 2020
Fersiwn: 1.0.2 Diweddariad
Genre: 3DCG, Gêm Porn, Asyn mawr, asyn Nice, Merched Melys, Vaginal, Stori
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC a Windows / MAC
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg, Sbaeneg

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Plot:
Mae'r stori'n canolbwyntio o'ch cwmpas, dyn canol oed sydd â chefndir mewn masnachu cryptocurrency, yn dweud wrth y stori o sut gwnaethoch chi gwrdd â merch o'r enw Megan yn ystod diwrnod sy'n newid bywyd.
Mae Megan yn actores ifanc uchelgeisiol i lawr ar ei lwc ac mewn angen dirfawr am help.
A fyddwch chi yno iddi pan fydd ei hangen fwyaf arni a'i helpu i droi'r llanw? A fyddwch chi'n gallu ennill ei chalon?

Y geiriau sy'n disgrifio stori hyn orau gêm yn cariad a pherthnasoedd. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad â Megan, actores ifanc, hardd a gafaelgar.

Ond, gan nad chi yw'r dyn mwyaf ffyddlon allan yna, yn ystod eich gweithredoedd byddwch chi'n cwrdd â rhywun arall merched rhywiol a fydd yn cynnig eich cyfarfodydd a'ch sgyrsiau a fydd yn gwneud ichi doddi fel hufen iâ yn y pwdin. Ond yna eto, pwy a ŵyr? Efallai y byddwch chi'n ffyddlon ac y byddwch chi'n creu stori sengl o amgylch Megan.

Actio-Gwersi-3d-oedolion

gameplay:
Mae'r gameplay yn seiliedig ar benderfyniadau. Gellir enwi'r chwaraewr at eich dant ac yn gynnar iawn mae'n rhaid i chi ddewis uniaethu ag un o bob tri nodwedd wahanol (Athletau, Carismatig neu Ddarllen Da).
Bydd y nodweddion yn agor gwahanol opsiynau yn ystod y gêm a gallant arwain at wahanol ymatebion i'ch dewisiadau ac effeithio ar sut mae cymeriadau yn eich gweld chi.
Mae'r stats perthynas wedi'u cuddio ac ar ddiwedd pob pennod cyflwynir crynodeb o'r dewisiadau a'r teimladau cymeriadau tuag atoch chi.

Prif ffocws y gêm yw'r rhamant flodeuog rhyngoch chi a Megan.
Fodd bynnag, wrth i'r stori ddatblygu, bydd cymeriadau eraill sy'n gymwys ar gyfer cyfarfyddiadau rhamantus hefyd.
Efallai y byddwch hefyd yn dewis ffurfio cwlwm cryf o gyfeillgarwch â'ch ffrind gorau Liam.
Mae'r gêm yn cynnwys cerddoriaeth ac effeithiau sain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sut i osod

1. Detholiad i'r cyfeiriadur targed.
2. Windows: Cliciwch ddwywaith ar ActingLessons.exe
Linux: Rhedeg ActingLessons.sh
Mac: Rhedeg yr ActingLessons.app. Os na fydd yn cychwyn, Ctrl + Cliciwch a dewiswch agored. Rhowch ganiatâd i'r ap weithredu pan ofynnir i chi wneud hynny.

Newydd yn fersiwn 1.0.2

Wedi datrys problem gyda damwain ysbeidiol a cholli data parhaus (megis golygfeydd Oriel)
- Fersiwn Changelog 1.0.1 -

- Newidiadau cyffredinol -
Wedi gosod nam a oedd yn atal diweddglo byr rhag cael ei gyrraedd.
Wedi gosod nam gyda rendr ar goll yn Episode 8.
Wedi gosod nam gyda dolen yn Episode 1.
Ychwanegiadau Cyflawniadau ar gyfer y rhyddhau Stêm
Cyfnewid caneuon a restrwyd fel Creative Commons, ond nad oeddent, er mwyn osgoi materion Hawlfraint.
Addaswyd y fersiwn ar gyfer y datganiad Steam yn ôl eu ToS.

Addasydd Oriel

 

Mae hwn yn Addasydd Oriel ar gyfer y gêm Gwersi Gweithredol.

Nodweddion:
-Yn cau'r golygfeydd
-Added Name Changer ar gyfer oriel

Gosod:
Tynnwch y ffeiliau i mewn i is-ffolder “gêm” y gêm.

 

Cyfieithiad Sbaeneg

Traducción al castellano - Fersiwn 1.0.2

Como siempre, hay que descargar e instalar el juego original y luego descargar y extraer la carpeta “game” del parche y pegarla dentro de la carpeta donde hayáis instalado el juego, reemplazando todo si os pregunta. Para cambiar de idioma hay que entrar en el menú Dewisiadau

-
Cyfieithiad Sbaeneg - Fersiwn 1.0.2

Fel bob amser, mae'n rhaid i chi lawrlwytho a gosod y gêm wreiddiol, yna lawrlwytho a thynnu ffolder y patsh “gêm” hwn a'i gopïo yn yr un ffolder rydych chi wedi'i osod yn y gêm, gan ddisodli'r cyfan pan ofynnir i chi. Bydd opsiwn iaith sy'n newid yn ymddangos yn y ddewislen Dewisiadau

-
Golygu post: Wedi gosod nam a oedd yn atal y cyfieithiad rhag cael ei arddangos yn gywir

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share


📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Gwersi Dros Dro - Mae Fersiwn 1.0.2 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Dachwedd 13, 2020 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Rhyngweithiol Gemau Milf ac Aeddfed yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

10 sylwadau. Gadewch newydd

 • Rydw i wedi chwarae cryn dipyn o'r gemau hyn nawr, ond mae'r un hon y tu hwnt i eithriadol. Gan roi o'r neilltu pa mor dda y mae'n edrych, roedd hi'n stori dda, ac wedi'i hysgrifennu'n rhyfeddol o dda. Fe wnes i chwerthin yn llwyr am fy nghefn yn antics Liam, a chymryd rhan mor llawn yn y cymeriadau yn gyffredinol nes fy mod yn aml yn gorfod stopio i wneud rhai o'r penderfyniadau anoddach oherwydd roeddwn i wedi buddsoddi cymaint ynddynt.
  Gwnaeth hyn ddiwedd y gêm yn anhygoel o galed. Ni fyddaf yn cynnig anrheithwyr yma, ond fachgen, roedd hynny'n ddiweddglo annisgwyl, ac mor anodd iawn.
  Erbyn FAR y gêm orau o'r math hwn a welais erioed.

  ateb
  • Helo!

   Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r gêm hon. Cyn gynted ag y bydd y datblygwr yn rhyddhau fersiwn newydd, byddwn ar gael i chi. 🙂

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
  • Następna jest dużo lepsza. “Bod yn ADIK”

   ateb
   • Cieszymy się, że podoba Ci się gra. Bądź na bieżąco z nowymi aktualizacjami i modami, które pojawią się wkrótce, baw się dobrze!

    ateb
 • Vișan Manuel Mădălin
  Ebrill 4, 2020 5: 55 pm

  Dyma'r gêm stori orau i mi ei chwarae erioed yn fy mywyd !! dwi'n kinda yn cael stori lled-drist ar y diwedd ond dwi'n ei hoffi!

  ateb
 • Fe wnaeth y stori hon fy symud yn fawr! 10 o 10!

  ateb
 • ma giochi yn lingua italiana ce ne sono?

  ateb
 • Marco Ascensão
  Mai 26, 2020 10: 18 pm

  OMG, mae'n debyg mai hon yw'r gêm orau i mi ei chwarae erioed. Mae'r stori ar hyn y gêm yn wych dim gair o gelwydd
  Rwyf wedi chwerthin a chrio, a na, nid wyf yn drueni dweud hynny. Gwnaethoch chi guys waith mor dda â hyn o ddifrif. Fe wnes i chwarae'r gêm hon ychydig o weithiau i weld y gwahanol straeon. Gallwch chi weld nad rhywbeth brysiog a dympiedig yn unig oedd hwn, mae yna rai penderfyniadau y byddwch chi'n eu gwneud yn y gêm hon a fydd yn wirioneddol yn eich gwneud chi ……
  Ni fyddaf yn ei ddifetha. Dadlwythwch y gêm hon a'i mwynhau os nad ydych wedi gwneud hynny. Gêm orau allan yna, hollol anhygoel. Yr unig beth negyddol am y gemau hyn yw pa mor anodd y byddwch chi'n dod o hyd i un lol gwell
  Boi swyddi gwych, cant aros i weld eich gêm nesaf 5 seren

  ateb
  • Helo!

   Diolch i chi am roi cynnig ar y gêm ac am y sylw meddwl da.

   Rydym yn falch eich bod wedi ei hoffi gymaint. Cyn gynted ag y bydd y datblygwr yn rhyddhau fersiwn newydd, byddwn hefyd ar gael i chi mewn dim o dro.
   Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni bob dydd i wirio am gemau neu glytiau newydd.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • Stori frwnt a thrist. Yn anffodus, yn wahanol i VN “Being ADIK”, ni allwch fanteisio ar yr holl gyfleoedd ffycin. Mae brad, trais a hyd yn oed marwolaeth yma. Doeddwn i ddim yn hoffi'r stori hon.

  ateb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson