Gwarchodwr Plant - Fersiwn 0.2.2b Terfynol

Gemau Oedolion 3DGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau RhyngweithiolGemau LesbiaiddGemau Milf ac AeddfedGemau Naked
25 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2020
Fersiwn: Diweddariad Terfynol 0.2.2b
Genre: asyn mawr, titw mawr, Milf, gêm xxx, gêm 3d oedolyn, llygredd, gêm gwarchod plant, threesome
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC a Windows / MAC
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

 
 
 

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Rydych chi'n dechrau chwarae yn rôl rhaglennydd ar ei liwt ei hun, ond nid yw gyrfa mor llwyddiannus â'r disgwyl.

Ar hyn o bryd rydych chi'n chwilio'n daer am y cleient a fyddai'n prynu'r “meddalwedd arbennig” rydych chi wedi bod yn gweithio arno ers tro ac rydych chi'n gobeithio y bydd yn eich gwneud chi'n gyfoethog budr. Yn y cyfamser, mae eich llys-chwaer yn dadlau gyda'i merch a fydd hi'n mynd ar goleg ai peidio.

Gêm gwarchodwr plant-3d-oedolyn

Daw'r ddadl hon i ben gyda chael eich nith yn eich ystafell heb fflat. Ac mae hi ar hyn o bryd yn chwilio am swydd yn lle mynd i'r coleg er mwyn bod yn annibynnol…

Os ydych chi'n hoff o straeon anhygoel mae'n golygu y bydd y gêm hon, yn sicr, yn eich syfrdanu.

Mae yna lawer o wrthdaro. Yn y pen draw, mae eich nith yn symud ar eich pen eich hun, a byddwch chi, fel yr amddiffynnol yr ydych chi, yn dechrau ei helpu gan ddefnyddio rhai dulliau arbennig y byddwch chi'n bendant yn eu mwynhau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.2.2b Terfynol

- camgymeriadau gramadeg sefydlog niferus, enwi camgymeriadau ac ati.
- cyfeirnod animeiddio anghywir sefydlog gyda Christine beichiog
- nam sefydlog gyda newidynnau newidiol o ran llwybr Arian / Robert a naratif Christine
- ychwanegu Veruca beichiog at ddiweddiadau nad ydynt yn NTR
- Robert NTR hir yn dod i ben
- ychwanegodd taith gerdded wedi'i diweddaru yn seiliedig ar newidiadau gramadeg + ychydig mwy o awgrymiadau i'r llwybr cuckold

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


Extras - Rapidgator      

    

Extras - Keep2share

Beth yw Rapidgator?

Dyma un o'r gwesteiwyr gemau oedolion hynaf yn y byd, yn weithredol ers 2010. Mae Rapidgator yn rhagori o ran cyflymder llwytho i lawr, hyd yn oed yn cyrraedd hyd at 50MB/s. Hefyd, mae pecynnau premiwm yn rhatach nag ar FileBoom. Beth allai fod yn well na chael cyflymder lawrlwytho mor uchel a bod yn rhatach hefyd? Gwnaeth AdultGamesOn y dewis hwn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau a premiwm.

Mae gan Rapidgator hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

Fel y gwyddoch i gyd, mae gan FileBoom broblemau technegol mawr gyda phrosesu taliadau cerdyn credyd, a effeithiodd yn fawr arnom ni, felly penderfynasom symud i Rapidgator. Rydym yn argymell os oes gennych y posibilrwydd o ofyn am arian FileBoom yn ôl, i wneud hynny. Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sefyllfa annymunol, os gwnaethoch chi brynu cyfrif premiwm am ychydig fisoedd ac na allwch chi lawrlwytho gemau mwyach, ond nid ein bai ni yw hi, yn anffodus mae problemau FileBoom wedi effeithio arnom ni i gyd.

Mae gan AdultGamesOn gronfa ddata drawiadol, dyna pam rydym yn amcangyfrif y bydd y cyfnod trosglwyddo yn cymryd hyd at fis ar y mwyaf. Bydd ein tîm yn gweithio bob dydd i ychwanegu dolenni Rapidgator at yr holl gemau ar ein gwefan.

Rydym yn dal i fod angen eich cefnogaeth, felly deallwch y cyfnod anodd yr ydym yn mynd drwyddo. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i elwa o gemau oedolion, felly prynwch eich cyfrifon premiwm ar Rapidgator. Credwch ni fod y cyflymder lawrlwytho yn wych!

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda Rapidgator neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Babysitter - Fersiwn 0.2.2b Mae Rownd Derfynol yn gêm am ddim i oedolion y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Dachwedd 12, 2020 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Rhyngweithiol Gemau Lesbiaidd Gemau Milf ac Aeddfed Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

25 sylwadau. Gadewch newydd

 • Nid yw'r peiriant chwilio yn gweithio ar y wefan hon?

  ateb
  • Helo Mark C!

   Mae peiriant chwilio safle yn gweithio. Mae gennych chwyddwydr ar ben dde'r sgrin. Cliciwch arno ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

   Tîm OedolionGamesOn!

   ateb
 • Rwyf wedi bod yn gwneud hynny, ond nid yw'n gweithio

  ateb
  • Helo eto Mark!
   Rydyn ni'n poeni am ein defnyddwyr ac oherwydd hynny rydyn ni'n ceisio bob dydd wella profiad y defnyddiwr ar AdultGameson.
   Rydym wedi profi'r nodwedd chwilio mewn pedwar porwr, symudol a bwrdd gwaith ac ni allem ddod o hyd i'r broblem. Mae'r wefan, yn y drefn honno, y chwiliad dan sylw yn gweithio'n dda iawn.
   Fel argymhellion:
   1. Ceisiwch ddefnyddio porwr modern fel Chrome, Firefox, Edge.
   2. Ceisiwch glirio cwcis gwefan. Dydych chi ddim yn gwybod sut?! Chwilio ar google “Sut i glirio cwcis gwefan yn“ eich porwr ”” a dilynwch y camau.
   3. Rhowch adborth i ni am y broblem.

   Fel tip eilaidd: Os nad yw'r un o'r atebion uchod yn gweithio, ceisiwch ddefnyddio'r ddolen hon:
   https://adultgameson.com/?s=eich testun
   Ar ôl = ysgrifennwch eich testun chwilio.

   Diolch am eich diddordeb!

   ateb
 • Diwrnod 13 sut mae cyrraedd Christine ar ben, yn mynd wrth y canllaw ond nid yw hynny'n ymddangos

  ateb
 • Buneje

  ateb
 • Rwy'n patreon gyda chwningen gyflym ond ni all y wefan lawrlwytho'r ffeil.

  ateb
  • Cawsom rai materion technegol gyda'r wefan yn ystod y mis diwethaf. Gallwn sicrhau pob un ohonoch fod popeth yn gweithio'n dda nawr.

   Diolch am sylw.
   Tîm Adultgameson

   ateb
 • A fydd diweddariad arall yn fuan? Mae'r gêm yn gorffen yn sba'r gyrchfan sgïo 🙁

  ateb
  • Helo!

   Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r gêm hon. Cyn gynted ag y bydd y datblygwr yn rhyddhau fersiwn newydd, byddwn ar gael i chi.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • hola una pregunta tiene el idioma español embodorado?

  ateb
 • Newydd chwarae trwy'r gêm gyfan a chyrraedd y sba ar y daith sgïo. Ychydig yn siomedig ond yn deall nad yw'r gêm wedi gorffen. Pryd y gallaf fod yn disgwyl cael mwy o'r stori anhygoel hon yn barod i'w chwarae? O ddifrif, mae gen i ddiddordeb yn yr holl sefyllfa berthynas

  ateb
  • Helo Fletch!

   Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r gêm hon. Cyn gynted ag y bydd gennym unrhyw newyddion gan y datblygwr byddwn yn diweddaru'r gêm.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • Dim ond rhai o gefnogwyr eich gêm
  Mai 13, 2020 3: 48 pm

  Mae Duw yn damnio'r gêm hon yn rhy brydferth, rydw i newydd orffen chwarae'r gêm hon am 2 ddiwrnod yn syth ac o'r diwedd rydw i wedi cyrraedd y “diweddglo hapus” lle rydw i a christine yn byw bywyd hapus gyda'n gilydd lle mae hi'n feichiog ac mae popeth yn mynd mor llyfn â mae arian a'i gang o'r diwedd yn cael eu syfrdanu ac mae pethau'n gweithio allan rywsut gyda Jess, o ddifrif .. mae'r gêm hon mor brydferth .. pwy bynnag ydych chi a greodd y gêm hon a meddwl am yr holl linell stori, dwi eisiau i chi wybod eich bod chi ' wedi gwneud gêm hyfryd iawn allan o fy mywyd, diolch am y gêm a'r llinell stori, diolch i dduw cefais y diweddglo da, ond o ddifrif bod cerddoriaeth gefndir ar gyfer yr olygfa ddiweddglo hapus ychydig yn rhy .. rydych chi'n gwybod sut i wneud iddi deimlo fel mae'n fwy na gêm yn unig? mae'n digwydd mewn bywyd go iawn, a'r hyn y gallwn ei ddweud .. diolch am wneud y gêm hon, gwnaethoch fy niwrnod syr / madam 🙂

  ateb
  • Helo!

   Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r gêm hon. Cyn gynted ag y bydd y datblygwr yn rhyddhau fersiwn newydd, byddwn yn ei ddiweddaru.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • Roeddwn i wedi lawrlwytho hwn trwy fboom .. ond wrth ei dynnu mae'n dangos bod y ffeil yn llygredig ... Helpwch fi os gwelwch yn dda

  ateb
  • Helo!

   Efallai bod eich cysylltiad rhyngrwyd wedi gostwng yn ystod y broses lawrlwytho. Ceisiwch ddileu'r ffeil a'i lawrlwytho eto a gweld a yw hynny'n datrys y broblem.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • hey bro diolch ui caru y wefan hon

  ateb
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni bob dydd i wirio am gemau neu glytiau newydd.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • Fersiwn: 0.2.2b Diweddariad Terfynol yn golygu mai dyna'r gêm orffenedig?

  ateb
 • bonjour peu t'on avoire le jeux en francais

  ateb
  • Bonjour, modiwl lorsque le pour le français sera disponible, nous l'ajouterons au site web.

   ateb
 • Efallai mai hon yw fy hoff gêm ar y wefan hon. Wedi'i wneud yn dda iawn

  ateb
  • Rydym yn falch eich bod chi'n hoffi'r gêm, arhoswch yn tiwnio am ddiweddariadau newydd. Cael hwyl

   ateb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson