Bod yn DIK - Interlude Season 3 - Fersiwn 0.10.0

Gemau Oedolion 3DGemau RhefrolGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau Milf ac Aeddfed
78 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

 

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: Interlude Season 3 - 0.10.0 Diweddariad
Genre: Antur, Boobs mawr, Asyn mawr, Cyffuriau, Alcohol, Rhyw, 3DGC, Animeiddiedig, Prif gymeriad gwrywaidd, Rhyw rhefrol, asyn mawr, titw mawr, dominiad benywaidd, Gropio, Rhyw Grŵp
Categori: Gemau Oedolion 3D
Llwyfan: Gêm PC a Windows / Mac
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae dyn ifanc, o incwm isel, yn symud i ffwrdd oddi wrth ei dad gweddw a'i gariad haf i fynychu'r coleg yn Burgmeister & Royce. Wrth iddo gael ei daflu i fywyd freshman a'i berswadio i ymuno â'r frawdoliaeth Delta Iota Kappa, bydd yn agored i fyd newydd sy'n llawn gwrthdaro, alcohol, cyffuriau a rhyw.

Bod yn DIK

Bydd yna lawer o heriau yn ei ffordd, ond nid yw hynny'n golygu na fydd yn gwybod sut i'w rheoli, yn enwedig o ran menywod. Hyd yn oed bob dydd, ni fydd bywyd rhywiol ychwanegol yn hawdd. Bydd sefyllfaoedd lluosog yn anodd eu rheoli ond bydd hardd yn ymddangos yn ffordd y prif gymeriad. Ond peidiwch ag anghofio, a gallwch newid cwrs y stori.

 
 
 
 
 


Newydd yn Interlude Season 3 - Fersiwn 0.10.0

Ychwanegwyd Pennod 10 sy'n cynnwys
5868 rendr
335 animeiddiad
8 darn celf 2D
4 animeiddiad celf 2D
Caneuon 31
66 o effeithiau sain

– Trwsio nam trwy ddefnyddio botwm canol y llygoden neu fotwm i ffwrdd yn ystod Shuffle.
– Yr anabl yn rholio yn ôl ac yn rholio ymlaen tra bod y ffôn yn cael ei agor.
- Wedi trwsio nam lle byddai ymateb CHICK ar glwc Elena yn tynnu un o gyfanswm nifer y gweithredoedd CHICK yn lle ychwanegu un.
- Wedi trwsio nam gyda'r fantais Islaw'r Gyllideb a gynyddodd cyllideb gychwynnol y parti Calan Gaeaf $5.
– Wedi datrys problem gyda digwyddiad dewisol Sarah a Melanie yn y digwyddiad crwydro rhydd terfynol.
– Wedi datrys problem gyda digwyddiad dewisol Sarah yn yr ail ddigwyddiad crwydro rhydd.
- Wedi datrys problem gyda'r amserydd yn rhwystro perfformiad yn ystod y gêm fach arlunio yn yr Anterliwt.
– Wedi datrys problem lle gallai golygfa gyda Becky ddigwydd ar ôl gweithgaredd y parti cyntaf, nawr mae ond yn sbarduno cyn y gweithgaredd hwn fel y bwriadwyd.
- Wedi trwsio nam lle mae enwau cadw weithiau'n dychwelyd i hen enwau ffeiliau cadw.
- Trwsio nam gyda'r gosodiad Papur Wal yn yr app Gosodiadau ar ddiwedd yr Anterliwt a achosodd ddamwain.
- Wedi trwsio mater lle cafodd golygfa anweddus Maya ei storio'n anghywir.
- Wedi trwsio byg gyda'r gêm gwirionedd neu feiddio a achosodd hepgoriad o wirionedd pan ofynnwyd i chi faint rydych chi wedi cysgu gyda nhw.
- Wedi datrys problem gyda golygfa oriel Lily gan achosi emosiwn i gamalinio'r sgwrs destun.
- Wedi datrys problem gyda golygfa anweddus Lily lle roedd ei thatŵs ar goll.
- Diweddaru'r disgrifiad o fanteision Gwallgofrwydd y Lluosydd. Gweithiodd fel y bwriadwyd ond nid oedd ei ddisgrifiad wedi'i ddiffodd.
- Diweddarwyd yr effaith eira ym mhennod 9
– teipio wedi'i gywiro

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Cod Vault

Pennod 1: 1386
Pennod 2: 4413
Pennod 3: 3985
Pennod 4: 0421
Pennod 5: 4226
Pennod 6: 4463
Pennod 7: 1159
Pennod 8: 3211
Anterliwt: 2575
Pennod 9: 4232

FIX GWALL "MOD DETECTED"

Ar ôl ei lawrlwytho, ailenwi'r ffeil hon yn 1BadikCh.rpy a cheisiwch ei rhoi yn y ffolder gêm

Trosglwyddo ffeiliau cadw i Dymor 3

Mae BaDIK Season 1-2 (pennod 1-8) a Thymor 3 (Interliwt) yn achosion gêm ar wahân:

  • Rhaid i chi echdynnu Tymor 3 (Interliwt) i gyfeiriadur newydd.
  • Peidiwch â gosod Tymor 3 (Interliwt) dros ben Tymor 1-2 (pennod 1-8), bydd hyn yn torri pethau.
  • Peidiwch â copïwch eich cyfeiriadur Tymor 1-2 (pennod 1-8) i mewn i Dymor 3 (Interliwt), ni fyddant yn gweithio.

I chwarae Tymor 3, mae angen i chi fod wedi creu arbedion trosglwyddo arbennig ar y sgrin “Cadw eich gêm i'w throsglwyddo i Dymor 3” ar ddiwedd Tymor 2.

Nid yw'r arbedion trosglwyddo arbennig hyn yn cael eu storio yn yr un lle ag arbedion arferol, dylent fod ar gael o hyd hyd yn oed os ydych wedi dileu BaDIK Season 1-2.

Pan fyddwch chi'n dechrau Tymor 3, cliciwch ar y brif ddewislen MEWNFORIO i dynnu eich tymor 2 trosglwyddiad arbennig yn arbed i mewn i'r gêm.

Bydd hyn yn dangos sgrin “Llwytho arbediad o Dymor 2”. Cliciwch ar unrhyw un o'ch ffeiliau arbed i'w llwytho a dechrau chwarae'r Interliwd Tymor 3.

Cliciwch ar y botwm testun “Llwytho arbed data o:” i gyfnewid rhwng mewnforio ffeiliau Patreon/GOG a Steam save.

Os nad yw'r sgrin hon yn dangos unrhyw arbedion i'w trosglwyddo, mae angen i chi fynd yn ôl i Dymor 2 a chreu rhai trwy chwarae drwodd i'r sgrin “Arbedwch eich gêm i'w throsglwyddo i Dymor 3” ar y diwedd.

Os nad oes gennych chi Dymor 2 bellach, neu os nad ydych chi eisiau chwarae trwy'r diwedd eto, yna gallwch chi ddefnyddio arbedion trosglwyddo SteveyP (OP > Extras > Save).

Mae'r arbediad a'r llwytho gwirioneddol o fewn Tymor 3 yn cael eu trin fel arfer; dim ond y trosglwyddiad arbed rhwng Tymor 2 a Thymor 3 sy'n gweithio fel hyn.

Gallwch chi chwarae Tymor 3 gan ddefnyddio arbediadau o ddiwedd fersiynau Steam, GOG, a Patreon.

Ni fydd yr arbedion a wnewch wrth chwarae'r fersiwn Patreon yn gweithio gyda fersiynau Steam neu GOG pan fydd y fersiynau hynny'n cael eu rhyddhau yn y dyfodol.

TL; DR:

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share


📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch y gêm porn anhygoel hon am ddim. Mae Bod yn DIK - Interlude Season 3 - Fersiwn 0.10.0 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar 12 Rhagfyr, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhefrol Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Milf ac Aeddfed yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

78 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson