Gemau porn Android yn bwnc sy'n dod yn fwy a mwy poblogaidd ar rwydweithiau cymdeithasol fel Reddit neu Twitter. Mae gemau porn yn anhygoel, yr unig broblem yw eu bod yn cael eu gwahardd i blant dan oed ac, oherwydd rhesymau rheolaeth rhieni, mae tîm Android Play Store yn eu gwahardd rhag cael eu cyhoeddi.

Heddiw rydyn ni'n mynd i gyflwyno 5 gêm anhygoel y gallwch chi chwarae ar hyn o bryd ar eich ffôn clyfar android. Dewch inni ddechrau!

Ymwadiad: Mae'r gemau a gyflwynir isod wedi'u gwahardd i blant dan 18 oed. Os ydych chi o dan 18 oed, gadewch y wefan ar hyn o bryd!

Saga 1.Summertime

Gêm Android - Saga Haf

Fel y gwyddom i gyd, Saga Haf yn boblogaidd iawn Gêm PC mae hynny wedi bod yn derbyn diweddariadau ers 2017.

Mae ei fersiwn PC yn gymhleth iawn, yn llawn antur a gyda stori ddiddorol iawn. Mae gan y fersiwn Android yr un llinell stori, ond mae'n cynnig y fantais o gael gêm anhygoel gyda chi ble bynnag yr ydych chi, p'un a yw gartref, yn y swyddfa neu yn yr ystafell ymolchi. Unrhyw le y gallwch chi ddychmygu.

Mae'r gêm hon yn cyflwyno'r stori o ddyn ifanc a ddechreuodd, ar ôl marw amheus ei dad, fyw gyda'i chwaer ac mae ei mom.

Mae'n ceisio dod o hyd i'r unigolion sy'n gyfrifol am farw ei dad, ond mae hefyd yn ofalus i beidio â cholli unrhyw rai milfs mae hynny'n ymddangos yn ei ffordd.

Mae hyn yn golygu y bydd gennych chi anhygoel golygfeydd rhyw gyda'r holl ferched yn y dref, gan gynnwys y rhai yn ei dŷ. Ni fyddaf yn dweud mwy wrthych, ond gadawaf ddolen y gallwch lawrlwytho a chwarae fersiwn olaf y gêm hon ohoni.

Dadlwythwch APK Saga Summertime

2. Dyddio Fy Merch

Gêm Android Gêm Porn 3d Yn dyddio fy merch
Pan rydyn ni'n siarad gemau teulu y gallwch chi ddod o hyd iddo ar gyfer y Android platfform yn APK fformat, Dating My Daughter yn rhan o'r rhai cyntaf.

Mae'r gêm yn dod â phrofiad PC o stori fanwl graffig dda iawn am dad sy'n cwrdd â'i ferch ar ôl cyfnod hir iawn.

Mae'n amlwg bod y profiad graffig ychydig yn well ar y fersiwn PC, ond, os ydym yn mynd i siarad am eich ffôn clyfar, byddai hyd yn oed yn breuddwydio am gêm fel hon.
Mae'r merched yn rhywiol iawn, yn barod i gael rhyw ac eisiau byw eu hanturiaethau gyda dynion mwy profiadol, yn ogystal â gyda dynion yn eu hoedran eu hunain.

Lawrlwytho Dyddio fy Merch APK

3. Breuddwydion o Awydd:

Breuddwydion o awydd - 5 gêm android orau


Mae Breuddwydion o Awydd yn gêm sydd â graffig anhygoel ac mae hefyd ar gael yn fersiwn android. Mae gennych chi'r posibilrwydd i chwarae'ch hoff un gemau hyd yn oed ar eich ffôn clyfar. Mae'r stori'n cyflwyno brawd neu chwaer canol sy'n byw gyda'i fam a'i chwiorydd. 

Mae ei dad eisiau ei gofrestru yn yr ysgol filwrol, ond mae'n cael ei ddenu at bethau mwy diddorol fel ei lys-chwiorydd hynod boeth.

Mae'n dod o hyd i hen lyfr trin ymennydd ac ar ôl hynny mae'n dechrau trin cwrs ei fywyd. Ond ni fyddaf yn dweud mwy wrthych, fodd bynnag, gadawaf ichi ddarganfod hynny ar eich ffôn clyfar eich hun.

Dadlwythwch Breuddwyd yr awydd APK

4.Babysitter

Gêm porn gwarchodwr - Android APK

Yng nghanol y weithred mae merch sy'n gweithio ar ei liwt ei hun datblygwr ap. y merch boeth yn llwyddo i ddenu cwsmer sydd eisiau rhywbeth mwy ganddi mewn gwirionedd.

Mae ei nai yn sicr o aros gyda hi am ychydig. Gadawaf ichi ddarganfod sut mae'r stori'n esblygu, ond gallaf ddweud wrthych ei bod yn ddiddorol iawn. Gallwch chi fynd â'r gwarchodwr plant gêm unrhyw le gyda chi.

Ni fyddaf yn dweud wrthych pam y gelwir y gêm yn “Gwarchodwr”Oherwydd dydw i ddim eisiau difetha hwyl y stori. Dadlwythwch y gêm ar eich ffôn clyfar android a mwynhewch y profiad unigryw.

Dadlwythwch APK gêm android Babysitter

5. Deffroad Is

Gêm Android Oedolion Am Ddim yn Deffro Yn Lawrlwytho APK

Dyma'r olaf gêm o fy rhestr, ond yn bendant nid lleiaf. Mae'r stori gravitates o amgylch ditectif penodol sy'n ceisio ei orau i ddod o hyd i'r un a laddodd un o'i gleientiaid.

Fodd bynnag, mae pethau'n mynd yn eithaf poeth yn y gêm oherwydd ei fod yn llawn sexy merched sy'n ceisio eich hudo a'ch cadw draw o'ch nod. Diddorol, ynte? Gadawaf y ddolen i'r APK ffeil o ble y gallwch chi lawrlwytho'r gêm.

Dadlwythwch APK Deffroad Is

Dyma ein brig ar gyfer dechrau'r flwyddyn, yn seiliedig ar brofiad ein defnyddwyr.
Os ydych chi wedi chwarae un o'n Gemau Android, gadewch sylw gyda'ch barn amdano.

Rydym i gyd yn gwybod ei bod yn rhwystredig gweld nad oes fersiwn android ym mhob gêm. Os gallwch chi greu brig arall gyda'r gemau o'n gwefan, croeso i chi adael eich barn onest amdanynt a'u harchebu ar sail eu hansawdd.

Os gwnaethoch chi fwynhau'r erthygl hon yna gwnewch yn siŵr ei rhannu gyda'ch ffrindiau.