Helo GRINDERS, gobeithio eich bod chi i gyd yn malu eich siafftiau ac yn drilio'ch ogofâu yn gwylio'r nofelau gweledol hollol anhygoel hyn. Heddiw rwy'n hapus i ddod â darnau gwych o gelf i chi a fydd yn eich bachu trwy gydol y daith.

Rhif 5 yw Fetish Locator

Lleolwr Ffetish

Lleolwr Ffetish

Bydd pobl sy'n hoffi torri'r holl ffiniau yn bendant yn caru'r gêm hon gan ei fod yn cynnig pob math o fetishes ... o kinks arferol fel arddangosfa, threesomes, jerking off gwylio eich cael fucked i eithafion na allwn i yn bersonol fod wedi meddwl am fel yfed piss, sugno traws. Yn gyffredinol, roedd yn siwrnai newydd i mi gan fy mod wedi dewis yr opsiynau hynny hefyd yr wyf yn teimlo na fyddwn wedi gwneud hynny.

Fetish Locator - Gêm Porn Gorau Gorau

Lleolwr Fetish - Gêm Porn Orau Orau

Gan ei fod yn dod â diweddariadau aml byddwch yn sicr am roi cynnig ar y fetishes hyn drosoch eich hun. Y tu hwnt i'r fetishes hyn hefyd mae stori gyfochrog o ddarganfod pwy sydd y tu ôl i'r pethau kinky hynny sy'n gwneud i'r prif gymeriad wneud gweithgareddau ychwanegol.

DECHRAU eich fetishes kinky nawr llwytho i lawr Lleolwr Ffetish.


Cymerir rhif 4 gan Wicked Paradise

Paradwys Wicked

Paradwys Wicked

Gwnaeth y gêm hon fi mewn cariad â phob un o'r cymeriadau yn y nofel hon. Gyda graffeg diwedd uchel a ffigurau acennog o gymeriadau wedi gwneud i mi fynd yn wallgof mewn ffordd yr wyf yn cysylltu fy hun i'r cymeriad jerking off gyda phob golygfa bosibl. Gan ei bod yn ymddangos bod y gêm hon yn y cyfnod datblygu, nid yw sut y bydd y stori'n mynd yn ei blaen mor glir â hynny.

Paradwys Drwg - Gêmau OedolionAr

Paradwys Anwir - Gemau Oedolion

Am y diweddariad diweddaraf mae'n symud ymlaen tuag at ei daith yn gweithio i'w dad ...... gobeithio y daw ag eglurder yn yr ychydig ddiweddariadau nesaf. Un o'r problemau a wynebais gyda'r un hwn yw nad yw diweddariadau yn darparu llawer o gynnydd i'r stori ... roedd yn sicr bod angen ei newid.

Dadlwythwch nawr a byddwch yn ddrygionus yn y baradwys… Paradwys Wicked


Mae rhif 3 yn mynd i Theori Chwant

Damcaniaeth Chwant

Damcaniaeth Chwant

Pan gyfarfûm â'r gêm ddôp hon am y tro cyntaf, dyma beth oedd ei angen arnaf. Credwch fi llifanu nid rhyw ysgrifen arferol mo hwn…. bydd hyn yn mynd â chi i lefel arall o ddychymyg lle rydych chi'n sownd mewn dolen amser yn gwneud y pethau mwyaf gwallgof gyda'r cymeriadau ... gan archwilio posibiliadau di-ben-draw. O fyw mewn dolen i amser stopio am eiliadau mae'r gêm hon yn dod â photensial enfawr o fynd â nofelau gweledol i lefel arall.

Theori Lust - Gêm Porn Uchaf

Damcaniaeth Lust - Gêm Porn Gorau

Fy ffefrynnau personol yn hwn yw Elisabeth a Jessica. Mae stori yn fy nghadw i arbrofi fwyfwy. Yr un broblem a ddarganfyddais gyda’r nofel hon yw bod rhaid pasio’r animeiddiadau o araf, canolig, cyflym ar gyfer pob golygfa arall…. mae hyn weithiau'n mynd yn bigog ac yn torri'r llif. Ar y cyfan, mae'n fordaith braf a newydd i fynd arni.

Dadlwythwch nawr ac yn barod i reoli amser ynddo Damcaniaeth Chwant


Rhif 2 yw Merched Ffres

Merched Ffres

Merched Ffres

Os yw’n bosibl byddwn wrth fy modd yn bod yn rhan o’r greadigaeth ryfeddol hon. Mae llifanu yn ei chwarae nid yw hyd yn oed yn trafferthu darllen ymhellach ... mae crëwr y gêm hon wedi gwneud gwaith llawer gwell nag y byddaf yn ei ddiffinio ... ond arhoswch ychydig o drugaredd arnaf a daliwch eich ceffylau ychydig. I chwilio am wirionedd os dewch o hyd i ryw bleser, peidiwch ag oedi dim ond rhoi'r gorau iddi. Bydd hyn yn mynd â chi i'r uchelfannau gyrfa ac yn ddwfn i lawr y cefnforoedd {gobeithio eich bod wedi cael yr hyn yr oeddwn yn ei olygu}.

Merched Ffres -OedolionGamesOn

Merched Ffres - Gemau OedolionAr

Mae pob cymeriad a golygfa wedi'u hysgrifennu mor drylwyr fel na fyddwch chi'n gallu cadw'ch dwylo i ffwrdd oddi wrth eich rhoddion natur. Mae gennyf fy nghymeriad personol yn hwn nad wyf am ei ddatgelu i chi nawr. Byddaf yn rhoi cyfle i chi ddyfalu a hefyd sôn am eich ffefryn. Gan fod hwn yn danddatblygiad fe welwch olygfa goll yn y diweddariad diweddaraf peidiwch â phoeni am hynny dim ond malu ymlaen a chadw mewn cysylltiad am ddiweddariadau pellach.

Lawrlwytho Merched Ffres a theimlo'r ffresni.


Rhif 1 ar gyfer y mis Prifysgol Vinovella

Prifysgol Vinovella

Prifysgol Vinovella

Os bydd rhywbeth yn y camau cychwynnol yn eich dal yn agos nad ydych byth eisiau torri allan y dylech fuddsoddi eich amser yn hynny fel sydd gennyf yn y nofel hon. Gan ddechrau fel ditectif dan gudd mae'r stori hon yn gwneud ichi amau ​​​​pob un allan o'r fan honno ac yn gwneud ichi deimlo'n datrys pob cyfrinach gan guddio o gwmpas yn mynd i brynu gwaed i gwblhau'r achos.

Prifysgol Vinovella - AdultGamesOn Blog

Prifysgol Vinovella - Blog Gemau Oedolion

Bydd tair merch sydd ar goll o barti a’r stori y tu ôl i’w cam-ddigwydd yn mynd â chi i genre arall mewn nofelau gweledol yr wyf yn siŵr y byddwch wrth eich bodd yn rhan ohonynt. Gan fod rhywbeth gyda phrifysgolion neu golegau yn creu effaith hiraethus ar ein meddyliau mae’n dwysáu’r ymwneud â’r nofelau hyn.

Dadlwythwch nawr a rhowch y Prifysgol Vinovella


Casgliad

Dyma fy hoff bump o'r mis yma gobeithio eich bod wedi ei hoffi. Gwnewch sylwadau ar eich ffefryn a gadewch i mi wybod os yw ein meddwl yn cyd-fynd. Bydd mwy o restrau o'r fath a blogiau eraill felly byddwch yno i mi gan fy mod yno i chi. Yn y diwedd byddwn i'n dweud mai'r blog hwn yw'r cyntaf i mi geisio cysylltu â chi. Croesewir unrhyw awgrymiadau tan hynny daliwch ati i falu a gwylio’r celfyddydau hyn er mwyn cadw’r gwaed i lifo i lawr yno.

Peidiwch ag anghofio, gall y gemau sy'n ymddangos yn y top hwn a llawer o rai eraill eu llwytho i lawr o'n OedolionGames wefan.

Dal i ledaenu jizz ynghyd â rhywfaint o gariad dyma fi REX GRINDER malu i ffwrdd!