Haf Hapus - Fersiwn 0.4.9

Gemau Oedolion 3DGemau RhyngweithiolGemau Naked
4 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: 0.4.9 Diweddariad
Genre: Tŷ Mawr, Nofel Weledol, Antur Orau, Straeon, Orgy
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC / Windows / Linux / Mac
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Haf Hapus - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae'r gêm hon yn ymwneud â dyn 37yo, sy'n byw mewn tŷ mawr gyda Rosie a Lucy. Mae Rosie yn wallt hardd 19yo. Mae hi'n ceisio ysgrifennu straeon ac efallai rywbryd y bydd hi'n gallu ysgrifennu llyfr. Gadawodd ei mam hi 4 blynedd yn ôl ac yn awr mae angen i chi ofalu amdani fel erioed o'r blaen.

Hefyd, cyn bo hir bydd Lucy yn dod i'ch tŷ a byddwch chi'n cael llawer o hwyl gyda hi a gyda chymeriadau eraill yn y ddinas ;)
Ni fydd ansawdd uchel y graffeg, y gameplay a'r stori yn eich gadael yn ddifater.

 


Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Trwodd 0.3.0 – 0.4.3

0.3.0
Diwrnod cynnar - mika yn y llyfrgell mewn cwpwrdd llyfrau
Yn gynnar yn y bore - mika yn y llyfrgell, rhowch $ 2500
Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach mae Mika yn galw
Ewch i'r llyfrgell a siarad â Mika
Gyda'r nos - i ystafell westy Mika (ychydig o gyfrinach am rosie)

0.3.1
siarad â Rosie yn ei hystafell
Ar ôl hynny dim ond cysgu a mynd y tu allan i'ch ystafell bydd Rosie yn eich synnu.

0.3.2
Ewch i Hotel Mika, ewch i gerdded i barcio, cusanu
Ewch i'r llyfrgell a chael sgwrs whit Mika

0.3.3
Llyfrgell Mika
Cartref Mika, cusanu (lefel 2 mika)
Cusan llyfrgell Mika en talk
Cusan llyfrgell Mika

0.3.4
Mae gwahanu nos Mika - cuddio oddi wrth ei mam - cusan - yn cynnig prynu mat ioga
Bore trannoeth ewch i PC, prynwch fat ioga - dim cysylltiad rhyngrwyd
Ewch i'r islawr - deffro gyda Rosie a Lucy yn yr ysbyty - cusanau - cwrdd â mis Mai - ewch adref
Ewch i'r ysbyty a gofynnwch am fis Mai (2il ddigwyddiad)

0.3.5
ymuno â lucy yn y bath yn y bore
ymunwch â lucy yn gwylio teledu yn hwyr yn y nos, ystafell fyw
ewch i'r gegin y dydd mae lucy gartref (ar ôl golygfeydd eraill) yna ewch i'w hystafell (Lefel 4 Lucy)
ailadrodd bath yn y bore os ydych chi eisiau

0.3.6
Rosie yn ei hystafell wely, gofynnwch am fis Mai
Lucy yn ei hystafell wely, gofynnwch am fis Mai
Y diwrnod wedyn mae Lucy yn eich ffonio chi ac yn dweud bod mis Mai weithiau'n mynd i'r parc
Ewch i'r parc pan fydd mis Mai yno, dilynwch i'w thŷ
Drannoeth ewch i'w thŷ (dde isaf y map)

0.3.7
Mai yn y parc gyda'r nos
Ystafell ymolchi Rosie yn y bore yn cawod fingerjob a handjob gyda'i gilydd
Swyddfa, prynwch fat yoga $ 250
Mika, ewch i'w fflat gyda'r nos, newydd ddod allan o'r gawod

0.3.8
Ewch i'r ystafell ymolchi yn gynnar yn y bore ar gyfer HJ gyda Rosie nes i chi gyrraedd lefel 4 80%. Y bore wedyn, mynd i'r ystafell ymolchi eto ar gyfer BJ.

0.3.9
Mika, ewch i'w fflat gyda'r nos, bwyta a pussy llyfu

0.4.0
hwyr yn y bore mynd i gaffi siarad â mary am swydd ar gyfer mis Mai
Yn y prynhawn, ewch i fis Mai (ar y dde ar waelod y map) a siarad am swydd
pan fyddwch chi'n cysgu'n dda rydych chi'n cael neges o fis Mai bod ganddi swydd
Yn y prynhawn ewch i fflat Mika, yna fe welwch lythyr, mynd ag ef adref ac yna sgwrs fer gyda Rosie

0.4.1
Yn gynnar yn y prynhawn siaradwch â Rosie yn ei hystafell “gofynnwch am wylio rywbryd”
Arhoswch adref ac mae'r olygfa'n dechrau ar ei phen ei hun gyda'r nos, BJ o Lucy, bron â chael ei dal gan Rosie.

0.4.2
Ewch i'r caffi yn ystod y dydd, yno mae May yn cwrdd â Mary ac yn gofyn i May gwrdd yn ddiweddarach.
Ewch i dŷ mis Mai gyda'r hwyr

0.4.3
Yn y bore ewch i'r ysbyty, siaradwch â'r meddyg
Bore nesaf bydd Mai yn dod i'ch cartref
Gwnewch rywbeth fel bwyta ac yna ewch i'r ysbyty

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


Extras - Rapidgator      

    

Extras - Keep2share

📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Mae Haf Hapus - Fersiwn 0.4.9 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Ionawr 23, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhyngweithiol Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

4 sylwadau. Gadewch newydd

 • Gêm waethaf erioed. Dylid ei restru fel demo. Gormod o falu yn y gêm i gyrraedd unrhyw le. Mae'r graffeg yn wych ac mae gan y gêm botensial enfawr. Angen ffordd y mae mwy o gynnwys yn werth ei lawrlwytho eto. Ar hyn o bryd mae'n wastraff o le gyriant caled.

  ateb
 • Ar ôl 18 diweddariad o hyd dim lewd na h-golygfeydd. Dim llawer o gêm “oedolyn”. Arhoswch flwyddyn arall cyn bod y gêm yn werth ei lawrlwytho a'i chwarae.

  ateb
 • UmbraDraco242
  Ebrill 8, 2020 1: 03 pm

  A oes unrhyw un yn gwybod pa raglen (ni) y mae'n eu defnyddio, mae'n edrych yn AMAZING!

  ateb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson