Casglwr Harem - Fersiwn 0.56.1

Gemau HentaiGemau RhyngweithiolGemau Naked
2 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: 0.56.1 Diweddariad
Genre: Antur, RPG, Rhyw Stori, Ymladd, Rhyw Grŵp, Llygredd
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Casglwr Harem - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae Harem Collector yn RPG hentai mynediad cynnar, byd agored lle rydych chi'n chwarae fel anturiaethwr amddifad sydd serch hynny wedi'i argyhoeddi mai ef yw Arwr mwyaf y tir. Ar ôl profi annisgwyl annisgwyl ar ffurf plasty enfawr, mae'n cychwyn ar ymgais i gasglu harem o 151 o ferched i roi sylw i'w anghenion.

Cyn bo hir, mae'n cymryd rhan mewn cyffyrddiad o leiniau sy'n cydblethu, yn ymladd yn erbyn cyltiau demonig, goresgynwyr tramor, melltithion hynafol, caethweision twyllodrus, a bradwr o fewn ei harem ei hun! A fydd ein harwr yn gallu buddugoliaeth dros y gwrthwynebwyr hyn a chwblhau ei gasgliad Harem?

 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.56.1

-Mae rhan nesaf y gêm ddiwedd y gêm wedi'i gweithredu'n llawn! Siaradwch â Brigandine mewn unrhyw gartref i chwaraewyr ar ôl i chi ei datgloi
-Ychwanegwyd cellwair plaid newydd
-Mae sprites newydd wedi'u rhoi ar waith ar gyfer sawl cymeriad, yn arbennig Fiona the Gravedigger (rhag ofn eich bod chi'n pendroni pwy yw'r cyw glas sy'n actio fel mae hi'n nabod chi)
-Mae'r triawd Jonagold a Clementine wedi'i ddiwygio gyda chelf newydd

Sut i Gorsedda

Echdynnu ffeiliau.
Cliciwch ar 'game.exe' i ddechrau'r gêm.

Codau ar gyfer y gêm

Cod wiki cyfrinachol super duper.
Cod Wiki-Tan – 6niwW3Dq

codau

Yn y gêm mae codau cyfrinachol y gellir eu defnyddio i gael taliadau bonws penodol. Gellir mewnbynnu'r codau hyn naill ai yn y Ddewislen Enwi ar ddechrau'r gêm, neu ar y switsh coch y tu mewn i Astudiaeth y Faenor.

Codau Cyffredinol
h9UeCK – Un Mid-Potion am ddim
p58Tkr – Un Halen Hanfodol am ddim
KcQQrK - Un potyn am ddim o wrthsefyll oerfel
f9p6QTn – Un sgrôl o Bêl Dân am ddim
XHgw5T – Un difyrrwr clocwaith am ddim
3RMwgHYV - Coron bapur snazzy (Un y gêm)

Codau Allanol

Gellir derbyn cod ar ddiwedd y gêm Dungeon Assault. Mae'r cod dywededig yn rhoi crys-t am ddim. – ??? Ddim yn siŵr bellach - Sori :)

- Gellir derbyn cod ar ôl gorffen aseiniad cyntaf (cyrraedd diwedd y demo) o'r gêm Ether Count. Bydd y cod dywededig yn rhoi'r Batri Ether i chi, eitem y gellir ei hailddefnyddio sy'n rhoi 100 mana unwaith y dydd. – ??? Ddim yn siŵr bellach - Sori :)

Enw Codau Sgrin
ad7PSRkWDe
- Yn rhoi digon o EXP i lefelu 50 i'r Arwr, Felix, ac unrhyw aelod o'r blaid sy'n cael ei recriwtio ar ôl i'r cod gael ei ddefnyddio. Tan lefel 99.

UDDLRLLRBA
– Yn Rhoi 30 Pot Atgyfodiad.

Codau Newid Coch
Dim ond wrth y switsh coch y gellir nodi'r codau canlynol, nid yn y Ddewislen Enwi:

Rheol 63 – Yn caniatáu ichi gael mynediad i olygfa rhyw April Fools
JuFJrY - Yn caniatáu ichi gyrchu golygfa rhyw arferol y cefnogwr Patreon cyntaf
JuFJrY1- yn ychwanegu golygfa at y ddewislen ailchwarae ac yn ei gwneud yn her diwedd ar hap H-olygfa
Bwjfnc - Yn eich galluogi i gael mynediad i olygfa rhyw arferol cefnogwr Patreon
Bwjfnc2 – yn ychwanegu golygfa i'r ddewislen ailchwarae ac yn ei wneud yn her diwedd ar hap H-olygfa

Codau Enw
Bonysau Enwi, mewn bonysau gêm a gewch am roi enwau penodol i'ch arwr sy'n cyfeirio at gemau, sioeau teledu a chomics

Aeducan (House Aeducan o gyfres gêm Dragon Age) – Yn Rhoi 1 Profi Llyw
Cartman (un o brif gymeriadau sioe deledu South Park) - +180 HP, -10 AGI
Larry (prif gymeriad o gemau Larry Suit Hamdden) – Yn Rhoi 1 Siwt Hamdden
Mario (prif gymeriad o fasnachfraint gêm Mario) - Yn rhoi tair Madarch a Sgrôl o Bêl Dân
Shepard (prif gymeriad o'r 3 gêm Mass Effect gyntaf) - Yn Rhoi Eitem Brwydro Golau Marciwr.
Stark (Tony Stark o Iron Man) - Yn rhoi penwisg i Fwgwd Iron Man a Cerulean yn ddilynwr Blaidd Enbyd

Clociau a Stopiwyd
– Os dewch chi o hyd i gloc sydd wedi stopio, gosodwch ef i 06-10-50 i gael Elixir. Gellir dod o hyd i gloc yn Nhŷ Elvo ac un arall yn Siop Cloc Eastfort.
——————————————————————————————————————————————— ——————————

Codau wedi'u newid:

Nid yw crys-T Dungeon Assault ar gael bellach
Nid yw UUDDLRLLRBA yn gweithio mwyach
ad7PSRkWDe - NID yw'n god enw bellach, mae'n God Switch Red nawr (+49 lefel ar gyfer Chwaraewr, +48 ar gyfer Felix)

Codau Cyffredinol
v8PS8vyZ – +1 Sapphire i'r chwaraewr
t5XPRYk – +1 Bag o Farblis

Codau Enw:
Caine - Ddim yn god go iawn, ond mae'n newid enw i Imposter (dim ond am hwyl)

Codau Newid Coch
ad7PSRkWDe - +49 lefel ar gyfer Chwaraewr, +48 ar gyfer Felix (NID yn gweithio os dewisir modd caled)
DERYru2G – +50000 Sil (arian)
Test5902 - Trosglwyddo chwaraewr i arena brofi (arbed yn gyntaf)
profwr - galluogi consol
45!MngW – +1 Potion Canol

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Casglwr Harem - Mae Fersiwn 0.56.1 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Orffennaf 17, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Hentai Gemau Rhyngweithiol Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

2 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson