Parti Tŷ - Fersiwn 0.22.0

Gemau Oedolion 3DGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau hoywGemau Rhyngweithiol
3 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

 

Blwyddyn: 2022
Fersiwn: 0.22.0 Diweddariad
Genre: porn ysgol, rhyw ysgol, rheolaeth meddwl, hudo, dick mawr, pussy gwlyb
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg


 
 
 

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Gemau Parti Tŷ 3d i oedolion
 

Mae'r gêm Parti Tŷ yn debyg i lawer o'r gemau sy'n seiliedig ar borwr lle mae'ch dewisiadau'n dylanwadu ar eich llwyddiant wrth i chi symud ymlaen yn y gêm, ond mae'n chwarae fel RPG person cyntaf gyda modelau gêm rhyngweithiol, cymeriadau a ffiseg, fel y rhai uchod. Suit Hamdden Larry.

Gêm rhyw 3d Parti Tŷ

Fy awydd i yw mynd â'r gemau hyn i gyfeiriad llawer mwy creulon na'r gyfres LSL fodd bynnag. Bydd y gemau'n aeddfed gydag iaith aflan, noethni a rhyw. Nid oes llawer o stori i'w chwarae ar hyn o bryd, dim ond ychydig o amcanion i'w cwblhau wrth i mi weithio ar y mecaneg gameplay. Mae yna sawl llwybr stori serch hynny a chanlyniadau gwahanol yn seiliedig ar eich penderfyniadau.

 
 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.22.0

Gellir dewis y cymeriad chwaraewr benywaidd yn yr UI Dewis Cymeriad (* mewn datganiadau dethol)
Lliwiau wedi'u haddasu ar gyfer y rhan fwyaf o'r elfennau UI rhyngweithiol i wella gwelededd
Diweddaru ffiseg brethyn ar gyfer Ashley, Katherine, Lety a Stephanie
Ychwanegwyd toriad garej
Ychwanegwyd golygfa lafar fach Frank yn yr iard (ased yn unig ar hyn o bryd; ddim ar gael yn y stori)
Wedi datrys problem yn narllenfa Katherine a allai achosi iddi fynd yn sownd
Hefyd brethyn wedi'i ddiweddaru ar y Brif Ddewislen
Wedi trwsio mater a oedd yn cyfyngu ar yr hyn y gallai rheolydd a botymau llygoden symud ymlaen â'r defnyddiwr trwy olygfeydd trosiannol fel yr Eek! Logo gemau a golygfeydd Ymwadiad
Wedi trwsio mater a allai achosi Eithriad NullReference ac ymddygiad diffygiol ysbeidiol wrth geisio dewis opsiwn didoli yn y Inventory UI
Wedi trwsio mater a allai ganiatáu i'r UI Radial naill ai toglo ymlaen, neu o leiaf geisio toglo ymlaen, ar adegau na ddylai, a allai achosi iddo arddangos ar adegau anfwriadol neu atal Canslo / Dianc / ac ati disgwyliedig. ymddygiadau gan gynfasau UI eraill
Mae'r botwm rheolydd rhagosodedig ar gyfer cwrcwd bellach yn Left Stick/Left Analog (pwyso), a'r botwm rheolydd rhagosodedig ar gyfer rhedeg bellach yw Sbardun Chwith/LT
Mae dewis rhyw chwaraewr yn cael ei gadw yn Character Select UI rhwng sesiynau
Mae llwytho gêm sydd wedi'i harbed bellach yn ystyried data PlayerGender o fewn yr arbediad (yn trwsio problemau gyda chyfnewidiadau rhyw a all ddigwydd wrth lwytho arbedion)
Tynnwyd InteractiveState/State GivingBlowJob. Mae wedi'i ddisodli bellach gan InteractiveProperty/Property GivingBlowJob. Ni fu unrhyw newid mewn ymarferoldeb, ond bydd angen i ddefnyddwyr CSC fod yn siŵr eu bod yn ail-ffactorio eu straeon i ddefnyddio'r Eiddo newydd yn lle'r InteractiveState
Mae dau Eiddo/Eiddo Rhyngweithiol ychwanegol ar gael nawr ac yn cael eu cyfrifo yn dibynnu ar ba weithred lafar y mae Cymeriad yn ei chyflawni: GivingCunnilingus, a GivingOral
Wedi trwsio mater a oedd yn atal Cymeriadau rhag derbyn Handjob yn y Twb Poeth rhag defnyddio unrhyw synau rhywiol o gwbl (ddim yn berthnasol i fersiwn “M”/nad yw'n Benodol o'r gêm)
Mae symudiad chwaraewr bellach wedi'i glymu i ddechrau ac yn gyfan gwbl i'r bysellau WASD ar PC, yn hytrach na chael set “cudd” o rwymiadau wedi'u neilltuo i'r Bysellau Arrow
Nid oes gan yr UI Cyfleoedd, Atgofion a Rhestr Eiddo ar gyfer y rheolydd rwymiadau diofyn mwyach ac maent bellach ar gael trwy'r UI Radial yn unig, yn ôl y bwriad. Mae hyn yn rhyddhau sawl botwm D-Pad ar gyfer rhwymo Camau Gweithredu eraill hefyd
Ar Gamepads/Rheolwyr, mae Masturbate bellach yn rhwym i “D-Pad Down” yn ddiofyn, yn hytrach na “D-Pad Up” a ddefnyddir i ddileu rhwymiadau
Gall y Consol Gorchymyn nawr hefyd ddefnyddio'r bysellau PageUp/PageDown i feicio trwy hen orchmynion
Wedi datrys mater a fyddai'n atal y gêm rhag cael ei seibio tra ym mhrif olygfa / byd gêm y Gêm tra bod y Gosodiadau Sain ar agor
Wedi datrys mater a fyddai'n caniatáu i'r Ddewislen Gweithredu Chwaraewr / Rheiddiadur Chwaraewr gael ei agor tra yn y Modd Brwydro, pe bai'r UI Radial wedi'i agor yn gyntaf
Os yw Cymeriad yn derbyn Cunnilingus, ac nad yw ei organau cenhedlu yn cael ei amlygu (yn gyffredinol sy'n golygu bod gwaelodion a/neu ddillad isaf yn dal ymlaen), ni fydd eu mesurydd Orgasm yn cynyddu'n awtomatig mwyach.
Bydd “un ergyd”/Orgasm SFX sengl yn chwarae eto yn CutScenes yn y fersiwn gradd M/nad yw'n eglur o'r gêm
Wedi ychwanegu ychydig mwy o gofnodion at y sgrin lwytho Awgrymiadau
Wedi datrys mater a allai achosi i ddigwyddiadau gêm End Intimacy ddod â sesiwn Intimacy i ben ar gam a ddechreuwyd ar ôl i ddigwyddiad Intimacy : End game gael ei alw
Mae rhai Gorchmynion Consol a fyddai'n caniatáu gweithredoedd a waherddir yn y fersiwn “M”/nad yw'n eglur o'r gêm bellach wedi'u cloi i ffwrdd os yw'r defnyddiwr yn chwarae'r fersiwn “M”/nad yw'n eglur
Bydd detholiad Random CutScenes nawr yn edrych yn gyntaf ar CutScenes sydd ar yr un “llawr” â'r Chwaraewr / Seren CutScene cyn chwilio'n ehangach am y CutScene ar hap dilys agosaf
Mewnbwn Mae troshaen ail-rwymo Config wedi'i ail-leoli a'i ail-liwio
Wedi tynnu'r bar sgrolio yn Input Config
Rheolydd sefydlog yn canfod dyblyg wrth ailrwymo
Llithryddion sensitifrwydd rheolydd wedi'u haddasu
llithryddion FOV a Gama wedi'u haddasu
Atgyweiria ar gyfer seibio cutscene
Ychwanegwyd criw o ffrwythau
Ychwanegwyd bwyd cyflym
Mân newidiadau a gwelliannau i drin dillad, gosodiadau ar hap, a misc. gosodiadau cyfluniad mewn llond llaw o cutscenes
Gwell animeiddiad dawnsio i leihau clipio gwallt
Wedi creu mân-lun ar gyfer crys DNWB Brittney
Yn y Stori Wreiddiol: Wedi ail-weithio Llinell Stori Muse ar gyfer Madison a Derek i ffitio'r cymeriad chwaraewr benywaidd.
Yn y Stori Wreiddiol: Ychwanegwyd llinellau deialog bob yn ail ar gyfer y chwaraewr benywaidd i bob cymeriad yn y tŷ.
Yn y Stori Wreiddiol: Wedi diweddaru'r testun ar gyfer y Penguin pan fydd ar y dresel i'w wneud yn fwy niwtral o ran rhyw.
Yn y Stori Wreiddiol: Wedi'i diweddaru i gyd yn peri ac yn gosod meini prawf sefyllfaoedd lle byddai gwrthdaro rhwng ystumiau Gwryw a Benyw. Bellach mae ystumiau Gwryw a Benyw ar wahân.
Yn y Stori Wreiddiol: Wedi ail-weithio Llinell Stori Rhyfela Brodyr a Chwiorydd i Ashley ffitio'r cymeriad chwaraewr benywaidd, yn enwedig pan fo'r chwaraewr, Ashley, a Vickie i gyd yn y cwpwrdd yn ysbïo ar Madison a Derek.
Yn y Stori Wreiddiol: Diweddaru'r testun cyflwyniad gêm ar gyfer y beta benywaidd.
Yn y Stori Wreiddiol: Ychwanegwyd datrysiad mwy cadarn ar gyfer toriadau a galluogi cymeriadau lluosog i chwarae toriad ar hap yn seiliedig ar eu lleoliad yn y tŷ.
Yn y Stori Wreiddiol: Diweddaru pob cymeriad gwrywaidd fel eu bod yn gallu ymladd yn ôl yn erbyn y chwaraewr benywaidd, ac eithrio rhai sefyllfaoedd stori.
Yn y Stori Wreiddiol: Diweddarwyd pob achos lle rhoddodd cymeriadau blowjob i'r chwaraewr fel eu bod bellach yn rhoi cunnilingus os yw'r chwaraewr yn fenyw.
Yn y Stori Wreiddiol: Cynnwys personol wedi'i ddiweddaru gyda'r holl gymeriadau yn y tŷ i weithio gyda'r cymeriad chwaraewr benywaidd, gan gynnwys deialog a chyd-destun.
Yn y Stori Wreiddiol: Ychwanegwyd ffordd i drin os yw'r chwaraewr benywaidd yn fflachio cymeriadau eraill.
Yn y Stori Wreiddiol: Ychwanegwyd cyflwyniad newydd i Madison wrth chwarae fel y cymeriad benywaidd.
Yn y Stori Wreiddiol: Prawf dygnwch Vickie wedi'i ddiweddaru i ddarparu ar gyfer y chwaraewr benywaidd.
Yn y Stori Wreiddiol: Ychwanegwyd sgwrs gefndir ychwanegol sy'n benodol i'r chwaraewr benywaidd. Yn cwmpasu sefyllfaoedd lluosog, hylifau, ac ati.
Yn y Stori Wreiddiol: Wedi'i ddiweddaru mae Rachael a Vickie yn meiddio bod yn fwy niwtral o ran rhywedd yn y ffordd y cânt eu geirio.
Yn y Stori Wreiddiol: trwsio mater a allai achosi i Brittney beidio â dilyn Stephanie am gyfnodau hir o amser, pe bai'r Chwaraewr yn cychwyn ar Gyfle “Meddw ac Anhrefn” Stephanie a gadael iddi hi fel…totes ymlacio tra'n sloshed am ychydig.
CSC: Bydd Priodweddau (ar gyfer Digwyddiadau Gêm a Meini Prawf) nawr yn cael eu harchebu yn nhrefn yr wyddor mewn cwymplenni perthnasol, tebyg i Gwladwriaethau, ac ati.
CSC: mae'r Digwyddiad Gêm Pose, pan gaiff ei ddefnyddio gyda'r Chwaraewr fel y Cymeriad a ddewiswyd, bellach yn caniatáu ar gyfer dewis rhyw benodol er mwyn diffinio detholiad cywir o ystumiau
CSC: mae'r Meini Prawf Lleoliad, pan gaiff ei ddefnyddio gyda'r Chwaraewr fel y Cymeriad a ddewiswyd a CurrentPose fel y PoseOption, bellach yn caniatáu ar gyfer dewis rhyw benodol er mwyn diffinio detholiad cywir o ystumiau
CSC: os ydych chi'n aseinio Pose (gwir), bydd y Digwyddiad Gêm Pose nawr yn dangos ychydig mwy o wybodaeth am yr hyn y mae Pose a Character yn ei dybio
CSC: os ydych yn gwirio am CurrentPose, bydd y Meini Prawf Posing yn awr yn dangos ychydig mwy o wybodaeth am yr hyn y mae Pose y meini prawf yn cyfeirio ato/yn gwirio ar ei gyfer
CSC: gall defnyddwyr nawr chwilio am le mae Deialogau yn cael eu tanio trwy gofnodion Ymateb “Deialog Nesaf”. I wneud hyn, gosodwch y Math o Ddigwyddiad Gêm i “Deialog”, a galluogi Opsiynau Uwch. Sicrhewch fod ID Deialog cyfanrif wedi'i fewnbynnu i'r maes Gwerth Hidlo Digwyddiad Personol. Yna, galluogi “Cynnwys Data Deialog 'Nesaf', a Chwilio i ffwrdd heb orfod agor y ffeiliau testun hynny!
CSC: gall defnyddwyr nawr chwilio am wiriadau Digwyddiadau Gêm Eiddo a Meini Prawf gan ddefnyddio'r llinyn cyfatebol i Eiddo yn lle gorfod chwilio yn ôl ei ID cyfanrif

Sut i Gorsedda

Detholiad i'r lleoliad a ddymunir.
Cliciwch ar “HouseParty” i ddechrau chwarae.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

Extras - Rapidgator      

    

Extras - Keep2share

Beth yw Rapidgator?

Dyma un o'r gwesteiwyr gemau oedolion hynaf yn y byd, yn weithredol ers 2010. Mae Rapidgator yn rhagori o ran cyflymder llwytho i lawr, hyd yn oed yn cyrraedd hyd at 50MB/s. Hefyd, mae pecynnau premiwm yn rhatach nag ar FileBoom. Beth allai fod yn well na chael cyflymder lawrlwytho mor uchel a bod yn rhatach hefyd? Gwnaeth AdultGamesOn y dewis hwn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau a premiwm.

Mae gan Rapidgator hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

Fel y gwyddoch i gyd, mae gan FileBoom broblemau technegol mawr gyda phrosesu taliadau cerdyn credyd, a effeithiodd yn fawr arnom ni, felly penderfynasom symud i Rapidgator. Rydym yn argymell os oes gennych y posibilrwydd o ofyn am arian FileBoom yn ôl, i wneud hynny. Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sefyllfa annymunol, os gwnaethoch chi brynu cyfrif premiwm am ychydig fisoedd ac na allwch chi lawrlwytho gemau mwyach, ond nid ein bai ni yw hi, yn anffodus mae problemau FileBoom wedi effeithio arnom ni i gyd.

Mae gan AdultGamesOn gronfa ddata drawiadol, dyna pam rydym yn amcangyfrif y bydd y cyfnod trosglwyddo yn cymryd hyd at fis ar y mwyaf. Bydd ein tîm yn gweithio bob dydd i ychwanegu dolenni Rapidgator at yr holl gemau ar ein gwefan.

Rydym yn dal i fod angen eich cefnogaeth, felly deallwch y cyfnod anodd yr ydym yn mynd drwyddo. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i elwa o gemau oedolion, felly prynwch eich cyfrifon premiwm ar Rapidgator. Credwch ni fod y cyflymder lawrlwytho yn wych!

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda Rapidgator neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Parti Tŷ - Fersiwn 0.22.0 yw gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Ebrill 15, 2022 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau hoyw Gemau Rhyngweithiol yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

3 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson