Blas Seduction - Alpha Build - Fersiwn Demo 0.2.5 Alpha Build

Gemau Oedolion 3DGemau RhefrolGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau Porn Am DdimHardcoreGemau RhyngweithiolGemau Milf ac Aeddfed
8 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2022
Fersiwn: 0.2.5 Alpha Build Update
Genre: Gêm 3D, 3DCG, Milf, Masturbation, Teganau Rhyw, Handjob, Stripping, Rhyw Wain, Lleisiol, Voyeurism, Ass Mawr, Tits Mawr, Handjob, Rhyw Llafar, Antur, Efelychydd
Categori: Gemau Oedolion 3D
Llwyfan: Gêm PC a Windows / MAC
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Gêm oedolion Taste Of Seduction

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae Taste of Seduction yn gêm oedolion RPG 3D o ansawdd uchel, person cyntaf, stori a deialog sy'n cyfuno themâu fel bywyd coleg a antur ysbïwr.

 

Rydych chi'n chwarae fel Devlin, oedolyn ifanc sydd â'r nod yn y pen draw i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd ei dad. Cyn gwneud hynny, yn gyntaf mae'n rhaid i chi lwyddo i gydbwyso'ch bywyd coleg prysur, dramâu teuluol annifyr, a'r heriau anodd o dyfu eich busnes eich hun.
Sut ydych chi'n gwneud hynny? Gwneud ffrindiau annhebygol, cronni cyfalaf trawiadol, a gwasgu nifer disglair o ferched ifanc syfrdanol.

Bydd Taste of Seduction yn cael ei ryddhau ar Steam eleni. Yn y fersiwn swyddogol bydd gan y gêm lais ar gyfer yr holl ddeialogau, quests newydd, golygfeydd rhyw newydd, ac ar y diwedd yr eisin ar y gacen, mae'n debyg eich bod chi eisoes yn gwybod pwy ydyw.

Tan hynny rydym yn argymell eich bod yn ychwanegu'r gêm at eich rhestr ddymuniadau Steam:

Blas o Seduction ar Steam

 

 
 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.2.5 Alpha Build

- Cenhadaeth newydd, Devlin Captivus (Gan fod rhai problemau gyda'r system gysgu yn fersiwn 0.2.4 a bod cenadaethau'n chwalu, roeddem yn meddwl y byddem yn dod o hyd i fonws am yr anghyfleustra hwn, ffordd i ni ymddiheuro! )
- Fe wnaethon ni ddatrys y broblem cysgu, pan na allech chi fynd i gysgu a byddai'r cenadaethau a'r gêm yn chwalu
- Ar ddiwrnod 6 fe wnaethon ni ychwanegu at y rhestr o deithiau, y cam lle mae'n rhaid i chi fynd i'r cwrt i siarad â Mia i wneud popeth yn glir, mae yna bobl sy'n mynd yn sownd ar y cam hwn
- Mwy o slotiau ar gyfer system arbed y gêm ynghyd â newidiadau i'r system arbed, mae'n llawer mwy sefydlog nawr. ( Nid yw blaenorol yn arbed gwaith ar y fersiwn hon bellach, yn anffodus mae'n rhaid i chi ddechrau'r gêm o'r dechrau )

Sut i osod fersiwn Windows?

1) Tynnu a rhedeg.

Sut i osod y fersiwn macOS?

1) Ar ôl copïo'r ffeil Cliciwch Spotlight Search neu ( Command (⌘) - Spacebar ), chwiliwch am Terminal press Enter
2) Unwaith y bydd Terminal yn ymddangos ar y sgrin mewnosodwch: xattr -rc /Applications/TOS.app ac yna pwyswch Enter
3) Agorwch y gêm

Nodiadau datblygwr

Ar Windows:
Os oes gennych ddamwain, gwiriwch Banel Rheoli Nvidia> Rheoli Gosodiadau 3D> Sync fertigol: Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r gosodiad cymhwysiad 3d.
Gall cydrannau sydd wedi'u clocio hefyd achosi damweiniau.

Blas o Seduction ar Steam

Bydd Taste of Seduction yn cael ei ryddhau ar Steam eleni. Yn y fersiwn swyddogol bydd gan y gêm lais ar gyfer yr holl ddeialogau, quests newydd, golygfeydd rhyw newydd, ac ar y diwedd yr eisin ar y gacen, mae'n debyg eich bod chi eisoes yn gwybod pwy ydyw.

Tan hynny rydym yn argymell eich bod yn ychwanegu'r gêm at eich rhestr ddymuniadau Steam:

Blas o Seduction ar Steam

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


Beth yw Rapidgator?

Dyma un o'r gwesteiwyr gemau oedolion hynaf yn y byd, yn weithredol ers 2010. Mae Rapidgator yn rhagori o ran cyflymder llwytho i lawr, hyd yn oed yn cyrraedd hyd at 50MB/s. Hefyd, mae pecynnau premiwm yn rhatach nag ar FileBoom. Beth allai fod yn well na chael cyflymder lawrlwytho mor uchel a bod yn rhatach hefyd? Gwnaeth AdultGamesOn y dewis hwn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau a premiwm.

Mae gan Rapidgator hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

Fel y gwyddoch i gyd, mae gan FileBoom broblemau technegol mawr gyda phrosesu taliadau cerdyn credyd, a effeithiodd yn fawr arnom ni, felly penderfynasom symud i Rapidgator. Rydym yn argymell os oes gennych y posibilrwydd o ofyn am arian FileBoom yn ôl, i wneud hynny. Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sefyllfa annymunol, os gwnaethoch chi brynu cyfrif premiwm am ychydig fisoedd ac na allwch chi lawrlwytho gemau mwyach, ond nid ein bai ni yw hi, yn anffodus mae problemau FileBoom wedi effeithio arnom ni i gyd.

Mae gan AdultGamesOn gronfa ddata drawiadol, dyna pam rydym yn amcangyfrif y bydd y cyfnod trosglwyddo yn cymryd hyd at fis ar y mwyaf. Bydd ein tîm yn gweithio bob dydd i ychwanegu dolenni Rapidgator at yr holl gemau ar ein gwefan.

Rydym yn dal i fod angen eich cefnogaeth, felly deallwch y cyfnod anodd yr ydym yn mynd drwyddo. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i elwa o gemau oedolion, felly prynwch eich cyfrifon premiwm ar Rapidgator. Credwch ni fod y cyflymder lawrlwytho yn wych!

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda Rapidgator neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch y gêm porn anhygoel hon am ddim. Blas Seduction - Alpha Build - Fersiwn Demo 0.2.5 Mae Alpha Build yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Dachwedd 22, 2022 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhefrol Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Porn Am Ddim Hardcore Gemau Rhyngweithiol Gemau Milf ac Aeddfed yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

8 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson