Blas Seduction – Alpha Build – Fersiwn 0.3.2 Mynediad Cynnar

Gemau Oedolion 3DGemau RhefrolGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau Porn Am DdimHardcoreGemau RhyngweithiolGemau Milf ac Aeddfed
11 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: 0.3.2 Diweddariad Mynediad Cynnar
Genre: Gêm 3D, 3DCG, Milf, Masturbation, Teganau Rhyw, Handjob, Stripping, Rhyw Wain, Lleisiol, Voyeurism, Ass Mawr, Tits Mawr, Handjob, Rhyw Llafar, Antur, Efelychydd
Categori: Gemau Oedolion 3D
Llwyfan: Gêm PC a Windows / MAC
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Gêm oedolion Taste Of Seduction

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae Taste of Seduction yn gêm oedolion RPG 3D o ansawdd uchel, person cyntaf, stori a deialog sy'n cyfuno themâu fel bywyd coleg a antur ysbïwr.

 

Rydych chi'n chwarae fel Devlin, oedolyn ifanc sydd â'r nod yn y pen draw i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd ei dad. Cyn gwneud hynny, yn gyntaf mae'n rhaid i chi lwyddo i gydbwyso'ch bywyd coleg prysur, dramâu teuluol annifyr, a'r heriau anodd o dyfu eich busnes eich hun.
Sut ydych chi'n gwneud hynny? Gwneud ffrindiau annhebygol, cronni cyfalaf trawiadol, a gwasgu nifer disglair o ferched ifanc syfrdanol.

Bydd Taste of Seduction yn cael ei ryddhau ar Steam eleni. Yn y fersiwn swyddogol bydd gan y gêm lais ar gyfer yr holl ddeialogau, quests newydd, golygfeydd rhyw newydd, ac ar y diwedd yr eisin ar y gacen, mae'n debyg eich bod chi eisoes yn gwybod pwy ydyw.

 

 
 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.3.2 Mynediad Cynnar

v0.3.2
(Y fersiwn a ddylai fod wedi bod ar Steam)

– Ychwanegwyd 'Body Oil', eitem newydd y gallwch ei phrynu o'r siop ffôn. Gallwch ddefnyddio'r Corff Olew tra mewn unrhyw olygfa rhyw i olew i fyny corff eich partner
– Ychwanegwyd 'Amcanion Heddiw' yn y panel Amcanion fel ei bod yn gliriach pa amcanion y mae'n rhaid i chi eu cwblhau bob dydd
- Trwsio nam a dorrodd gylchdro'r camera wrth newid POVs yn ystod golygfeydd rhyw
- Wedi gwella rhai elfennau UI

PWYSIG:

Fel y gwyddoch, roedd yr adeilad hwn i fod i fod ar gael ar Steam, ond oherwydd y materion rydyn ni wedi'u cyflwyno, bydd tîm y Rhwydwaith Gemau Byd-eang yn parhau i ddatblygu'r prosiect hwn ar Patreon.

Mae ein tîm yn dal i weithio ar stori'r gêm ac rydym yn gobeithio dod yn fuan gyda diweddariadau cynnwys stori a quests newydd.

Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sbel ers i chi dderbyn cynnwys newydd a chwestiynau am y stori, ond rydyn ni'n addo y byddwn ni'n ychwanegu quests a chynnwys newydd yn y cyfnod i ddod. Fel y dywedasom uchod, mae gennym rywfaint o waith i'w wneud o hyd ar barhad stori'r gêm, mae angen inni feddwl yn dda am gyfeiriadau newydd y prosiect i ddarparu'r profiad defnyddiwr gorau.

Yn y misoedd nesaf byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu'r stori a phrif blot y gêm. Ond dros amser, rydyn ni am ychwanegu lleiniau newydd i stori'r gêm hon.

Wrth i ni symud ymlaen gyda'r prif naratif, byddwn hefyd yn cyflwyno gwelliannau a nodweddion amrywiol, y mae pob un ohonynt yn anelu at gyfoethogi'ch taith yn y gêm, yn debyg i'r diweddariad hwn yn fersiwn 0.3.2.

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, dealltwriaeth ac amynedd!

Hefyd, bydd hen arbediadau yn gweithio yn y fersiwn adeiladu hon 0.3.2.

- Tîm Rhwydwaith Gemau Byd-eang
_______________________________________________________________________________________

v0.3.1
(Y fersiwn a ddylai fod wedi bod ar Steam)

– Ychwanegwyd y gallu i newid safle'r camera yn ystod golygfeydd rhyw i gael gwell golygfeydd o'r weithred. (Newid POV)
_______________________________________________________________________________________

Beth sy'n newydd yn Adeiladu Mynediad Cynnar – Fersiwn 0.3.0?
(Y fersiwn a ddylai fod wedi bod ar Steam)

- Troslais llawn ar gyfer holl gymeriadau'r gêm
- Mae ymchwil Lydia wedi'i ddiweddaru
– Cwest Roberts wedi ei ddiweddaru
– Animeiddiadau rhyw newydd gyda Kaylee a Roberts
– Ychwanegwyd golygfa rywiol gyda Charlotte
- Mae rhan sain y gêm wedi'i diweddaru
- Llawer o atgyweiriadau a gwelliannau i fygiau
– Y gallu i ailchwarae pob golygfa rhyw ar ôl gorffen y stori hyd yn hyn
– Portreadau cymeriad
- Ynghyd â manylion bach eraill y byddwch chi'n eu darganfod yn y gêm
– Diweddariad Hotfix Build ar gyfer Windows: Mae'r datganiad hwn yn cynnwys ateb ar gyfer mater a ymddangosodd ar Ddiwrnod 3 yn Swyddog Tŷ Roberts wrth lwytho ffeil arbed.

PWYSIG:

Fel y gwyddoch, dylai'r adeilad hwn fod wedi bod ar gael ar Steam am $ 20, ond oherwydd y problemau yr ydym wedi'u cyflwyno i chi bydd tîm y Rhwydwaith Gemau Byd-eang yn parhau i ddatblygu'r prosiect hwn ar Patreon.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o amser wedi mynd heibio ers yr adeiladu diwethaf a bostiwyd ar Patreon ond dylech hefyd ystyried bod y weithdrefn wirio Steam wedi cymryd amser eithaf hir, ac yn y diwedd cawsom ymateb negyddol. Rydym yn cymryd yn ganiataol ein bod yn oedi ond rydym bob amser wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gêm a'i datblygiad. Aeth llawer o waith i mewn i ryddhau'r gêm ar Steam, ac roedd yn rhaid i ni roi sylw manwl i bob manylyn. Mae'n ddrwg iawn gennym am yr oedi hwn, a diolch yn fawr iawn ichi am eich amynedd. Rydyn ni'n addo y bydd diweddariadau'r gêm yn llawer amlach o hyn ymlaen.

Fel y soniwyd uchod, bydd datblygiad Taste of Seduction yn parhau, ac o hyn ymlaen byddwn yn ceisio dod o hyd i ddiweddariad mor aml â phosibl. Yn y dyddiau nesaf, byddwn yn cynnal cyfarfodydd yn ein tîm i benderfynu ar y camau nesaf yn natblygiad y prosiect ac ail gam y gêm. Ar hyn o bryd mae'r gêm yn y cyfnod cyntaf. Felly mae'n mynd i fod yn amser prysur iawn i ni, gan fod yn rhaid i ni gymryd i ystyriaeth y ffaith na wnaethom lwyddo i lansio'r gêm ar Steam.

Rydyn ni'n dal i fod yn gadarnhaol iawn am y gêm ac rydyn ni am wella bob dydd a meddwl am well cynnwys i chi. Mae eich cefnogaeth yn bwysig iawn ac yn rhoi hyder inni fod yr hyn a wnawn yn gwneud yn dda. Diolch yn fawr iawn am y negeseuon a'r gefnogaeth a ddangoswyd gennych ar ôl i ni gyhoeddi'r post yn egluro sefyllfa Steam. Mae gennym gymuned wych, ymgysylltiol ac mae hynny'n golygu llawer i dîm y Rhwydwaith Gemau Byd-eang.

Diolch yn fawr iawn am eich ymddiriedaeth a chefnogaeth, mae'n golygu llawer i ni. Edrychwn ymlaen at eich adborth yn y sylwadau. Cael hwyl!

- Tîm Rhwydwaith Gemau Byd-eang

Sut i osod fersiwn Windows?

1) Tynnu a rhedeg.

Sut i osod y fersiwn macOS?

1) Ar ôl copïo'r ffeil Cliciwch Spotlight Search neu ( Command (⌘) - Spacebar ), chwiliwch am Terminal press Enter
2) Unwaith y bydd Terminal yn ymddangos ar y sgrin mewnosodwch: xattr -rc /Applications/TOS.app ac yna pwyswch Enter
3) Agorwch y gêm

Nodiadau datblygwr

Ar Windows:
Os oes gennych ddamwain, gwiriwch Banel Rheoli Nvidia> Rheoli Gosodiadau 3D> Sync fertigol: Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r gosodiad cymhwysiad 3d.
Gall cydrannau sydd wedi'u clocio hefyd achosi damweiniau.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share


📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch y gêm porn anhygoel hon am ddim. Blas Seduction - Alpha Build - Fersiwn 0.3.2 Mae Mynediad Cynnar yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Fedi 4, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhefrol Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Porn Am Ddim Hardcore Gemau Rhyngweithiol Gemau Milf ac Aeddfed yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

11 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson