Y Dafarn - Fersiwn 0.08.09

Gemau Oedolion 3DGemau RhyngweithiolGemau Japaneaidd
0

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: 0.08.09 Diweddariad
Genre: 3DCG, prif gymeriad gwrywaidd, Ahegao, Animeiddiedig, Asyn mawr, titw mawr, cosplay, hufen, Footjob, Handjob, Harem, Hiwmor, Lesbiaidd
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Y Dafarn - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae'r Dafarn yn adrodd stori lawr ar ei lwc math o foi. Mae wedi bod yn byw ar ei ben ei hun yn y ddinas fawr byth ers i'w dad ei gicio allan o'i dŷ yn 18 oed. Mae wir yn byw bywyd diflas ... Ond mae'r cyfan ar fin cymryd 180? trowch pan fydd yn cwrdd â pherson penodol un noson (ie, ystrydeb?, dwi'n gwybod, siwio fi).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Newydd yn fersiwn 0.08.09

Beth sydd i fyny pobl?
O ie, mae o yma o'r diwedd!
Dyma ryddhad y Diweddariad LLAWN 0.08 (aka diweddariad Luana)!
Fel gyda blaenorol LLAWN datganiadau, nid yw'r un hwn yn dod ag unrhyw gynnwys newydd ac, yn lle hynny, fe'i bwriedir fel a sgleinio y diweddariad cyfan ac ychwanegu nodweddion newydd nad oedd yn bosibl yn ystod y cylch datblygu gwirioneddol.
Daw'r datganiad hwn yn llawn Llawn o atgyweiriadau byg a stwff newydd a ofynnir gan y chwaraewyr. Dyma ei huchafbwyntiau:
1 – Wedi ailedrych ar ddiweddariadau Val a Joana.
“Arhoswch, onid yw hwn yn ddiweddariad Luana???”
Ie, ie, siwio fi ...
Beth bynnag, mae hyn yn rhywbeth a ofynnwyd gan rai chwaraewyr a oedd yn teimlo bod canlyniad diweddariadau Val a Joana wedi'u gorfodi ychydig arnynt.
Felly nawr gallwch chi chwarae eu diweddariadau cyfan a bod yn foi neis heb eu cael i daflu eu hunain atoch chi.
2 - Cyfenw Prif Gymeriad Personol.
Dyma beth arall a ofynnwyd gan chwaraewyr nad oedd yn hoffi pa mor dwp oedd cyfenw MC yn swnio.
A bod yn deg, byddai ond yn gwneud synnwyr petaent yn cadw'r enw rhagosodedig “Mike”, ac er hynny, mae'n fath o hiwmor 13yo.
Felly ie, nawr gallwch chi roi pa gyfenw bynnag rydych chi ei eisiau i'r prif gymeriad, heb gael ei alw'n “Mr. Lítoris”.
3 – Hysbysiadau y gellir eu Toglo Naid.
Nodwedd arall a ofynnir gan chwaraewyr.
Roedd rhai pobl yn teimlo bod y pop-ups bach a oedd yn ymddangos pryd bynnag y byddai rhywbeth yn digwydd yn ystod y gêm yn tynnu sylw ac yn blino.
Felly nawr gallwch chi eu toglo'n ddetholus ymlaen ac i ffwrdd yn eich hamdden.
4 – Wedi datrys problem fawr yn y cyfieithiad PT-BR.
Tynnwyd fy sylw yn ddiweddar at y ffaith nad oedd rhai llinynnau a deialogau yn fersiwn portuguese Brasil o'r gêm yn cael eu cyfieithu'n iawn.
Roedd hynny oherwydd amryfusedd ar fy rhan i ac mae wedi'i drwsio.
5 - Wedi datrys problem fawr yn y digwyddiad Noson Ffilm.
Yn flaenorol, roeddech chi'n gallu gwneud yr holl nosweithiau ffilm ar yr un pryd yn ystod Diwrnod 9.
Ychwanegwyd hynny, ar y pryd, fel bod pobl yn gallu gweld yr holl gynnwys heb orfod ffordd am gyfleoedd newydd i wneud nosweithiau ffilm gyda'r merched.
Tynnwyd y nodwedd hon yn ystod datblygiad 0.07 oherwydd nawr byddech chi'n gallu ailadrodd y digwyddiad.
Doeddwn i ddim yn rhagweld y byddai rhai pobl eisoes wedi gwneud yr holl nosweithiau ffilm ac yn y diwedd yn sownd ar y sgrin lle byddent yn dewis pa ferch yr oeddent am wylio'r ffilm gyda hi.
Mae hyn wedi'i drwsio ac, os daethoch i'r afael â'r mater hwnnw, bydd sgrin yn cael ei harddangos wrth lwytho'r gêm sydd wedi'i chadw i'ch helpu i'w thrwsio.
————————————————————————————————-
Dyna'r darnau pwysicaf, ond dyma log newid llawn os ydych chi'n chwilfrydig:

 • Wedi ailedrych ar ddiweddariadau Val a Joana i wneud yr holl ryngweithio rhywiol ynddynt yn gwbl ddewisol.
 • Ychwanegwyd ychydig arbennig o ddeialog meta i 3ydd sgwrs SMS Linda os nad yw'r chwaraewr wedi cael rhyw gydag unrhyw un o'r merched.
 • Cyflwyno'r gallu i roi enw olaf wedi'i deilwra i'r Prif Gymeriad. Dim mwy yn cael ei alw Mr Lítoris!
 • Wedi ychwanegu modd gwylio newydd at yr Orielau Pin-Ups, Comisiynau ac Ailchwarae. Nawr gallwch chi eu gweld yn ôl categorïau. Gellir toglo'r nodwedd hon o'r brif sgrin Extras.
 • Ychwanegwyd opsiynau togladwy i actifadu neu ddadactifadu'r hysbysiadau pop-up. Mae hyn i'w gael yn y Sgrin Opsiynau.
 • Wedi addasu (gobeithio) pob sgrin oedd â fframiau ynddynt i ddefnyddio'r un ddelwedd ffrâm. Mae popeth bellach yn dilyn yr un dyluniad.
 • Ychwanegwyd bariau sgrolio at bob sgrin sydd â phorth gwylio neu vpgrid.
 • Wedi addasu'r Sgrin Arbed fel bod elfennau ohono'n haws eu darllen.
 • Wedi addasu'r Sgrin Opsiynau i gynnwys newidiadau a wnaed o ganlyniad i ychwanegu Gosodiadau Hysbysiadau.
 • Bydd elfennau UI yr orielau Comisiynau a Pin-Up nawr yn diflannu ar ôl ychydig ac yn ailymddangos unwaith y byddwch chi'n hofran dros yr ardal lle maen nhw.
 • Ychwanegwyd bariau sgrolio at orielau'r Comisiwn a Pin-Up ar gyfer delweddau sy'n fwy na'r sgrin.
 • Trwsio pob tant nad oedd yn cael ei ddangos wedi'i gyfieithu wrth chwarae yn PT-BR. (Diolch yn fawr i sero marw am ei bwyntio allan a darparu rhestr o'r holl linynnau heb eu cyfieithu)
 • Wedi diweddaru'r holl ailchwaraeon yn yr Oriel Ailchwarae i adlewyrchu'r newidiadau sydd wedi'u cynnwys yn y diweddariad hwn.
 • Wedi datrys problem lle byddai chwaraewyr yn mynd yn sownd yn methu â dewis merch i wylio'r ffilm â hi yn ystod diwrnod Luana.
 • Wedi trwsio criw o fân faterion eraill sydd wedi cael eu hadrodd.
 • Diweddaru'r System Cwpwrdd Dillad i gynnwys rhai gwisgoedd y dylid bod wedi'u hychwanegu mewn diweddariadau blaenorol.
 • Ail-wneud yr holl Ragolygon Cwpwrdd Dillad i gynnwys y gwisgoedd newydd.
 • Ail-wneud yr holl Eiconau Cwpwrdd Dillad i gynnwys y gwisgoedd newydd.
 • Ail-wneud yr holl Gefndiroedd Proffil i gynnwys y gwisgoedd newydd.
 • Reworked the Wardrobe Screen so it’s more intuitive now.

Sut i Gorsedda

Detholiad i'r lleoliad a ddymunir.
Gwneud cais HOTFIX 5
Cliciwch ar “THE-INN.exe” i ddechrau chwarae.

Gwybodaeth

WARNING!!! FOR PEOPLE HAVING ISSUES WITH NOT BEING ABLE TO SELECT A GIRL TO WATCH THE MOVIE WITH, READ THIS!

Ah no, that’s what he’s talking about? I thought it was the thing during luana’s movie night lmao.

Anyway, that’s an issue I’m aware of and have an idea how to fix it, but won’t be able to do it for the next 15 days.

Thats probably due to you having played all movie nights at once when that was an option during the Joana’s update. I removed it around 0.07.09 but didn’t predict people would run into this issue.

A workaround for that while I can’t work on a fix is to just rollback a few saves to around where the dead rat drops in front of MC and, during the SMS talk with the girls, just refuse the movie night, then it’ll just skip to the next day once you go to sleep.

Sorry about the inconvenience, as I said it’s something I should have predicted but didn’t.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share


Extras - Rapidgator      

    

Extras - Keep2Share

📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Mae'r Inn - Fersiwn 0.08.09 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Fedi 7, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhyngweithiol Gemau Japaneaidd yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson