Y Twist - Fersiwn 0.51 Beta 1 wedi cracio

Gemau Oedolion 3DGemau RhefrolGemau Porn GorauGemau BlowjobGemau LesbiaiddGemau Milf ac Aeddfed
40 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2022
Fersiwn: 0.51 Diweddariad Crac Beta 1
Genre: Gêm 3D, 3DCG, Prif gymeriad gwrywaidd, Animeiddiedig, Rhyw rhefrol, Rhyw wain, BDSM, blacmel, titw mawr, Gropio, Rhyw grŵp
Categori: Gemau Oedolion 3D
Llwyfan: Gêm PC a Windows / MAC
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Gemau oedolion Twist 3d

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Mae'n gêm nofel sim / gweledol dyddio sy'n seiliedig ar ddewis. Mae'r gêm yn amser real 3d (nid delweddau wedi'u rendro), y rhan fwyaf o olygfeydd y gallwch chi eu cylchdroi yn rhydd a gweld y weithred ar yr ongl rydych chi'n ei hoffi.

Y Twist yn gêm oedolion gyda golygfeydd rhyw. Yn seiliedig ar stori lle gallwch chi wneud penderfyniadau, rydych chi ar y ffordd i gwrdd â chymaint o ferched hardd a rhywiol â phosib. Ar hyd y ffordd bydd gennych lawer o bethau annisgwyl hardd ai peidio, mae'n dal i gael ei weld.

Mae pob cymeriad yn y gêm hon yn ffuglennol ac ni fwriedir iddynt ymddangos yn real. Mae pob cymeriad dros 18 oed. Mae'r gêm yn cynnwys iaith gref a chynnwys rhywiol. I chwarae'r gêm hon rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf.

 
 
 

Y cyfrinair yw Rick!


Newydd yn fersiwn 0.51 Beta 1 Wedi cracio

- 7 golygfa newydd.
- 63 animeiddiad newydd.
- 2 golygfa arall wedi'u hychwanegu at "Dyddiadur"
- Cymeriadau a dderbyniodd ddiweddariadau:
- Janice
- Kelly
- Danielle
- Michelle
- Lleoliadau wedi'u diweddaru:
-Ystafell wely
-Ystafell ymolchi
- Pwll yn y nos
Dungeon Kelly

Newidiadau yn y fersiwn terfynol (ers Beta2):
- Opsiwn ychwanegol i ddewis gwisgoedd i'r merched mewn golygfa newydd ac yna eu hailchwarae o'r Dyddiadur.
- Sefydlog. O bryd i'w gilydd dechrau'r olygfa anghywir ac yna mynd i mewn i siop fferyllfa am 20:00
- Tatŵ Janice sefydlog mewn golygfeydd fferyllfa.
– Cwpl sefydlog mân fygiau eraill.

Newidiadau yn Beta2 - trwsio namau:
-Sefydlog. Mae cymeriadau dwbl yn glitch yn y parc.
-Wedi gosod tanlines Julia yn lleoliad y bath a mân bethau gweledol eraill yn yr olygfa honno
-Golygfa ysbyty sefydlog ddim yn dangos yn y Dyddiadur.
-Gosod golygfa latecs Rebecca yn ei phwll.
-Diweddarwyd cyfnodolyn tasg

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Materion Cysylltiedig

Cadwch mewn cof bod hwn yn 3D amser real bydd angen GPU gweddus arno. Ar beiriannau pen isel gall weithio'n araf neu ddim yn gweithio o gwbl.
Defnyddiwch benderfyniadau sgrin cymhareb agwedd 16: 9 (fel 1280 × 720, 1920 × 1080 ac ati) i osgoi problemau.
Mae rhai defnyddwyr yn profi glitch pinc / magenta yn y gêm. Mae hyn yn cael ei achosi gan gardiau graffeg hen / pen isel. Argymhellir uwchraddio caledwedd.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


Beth yw Rapidgator?

Dyma un o'r gwesteiwyr gemau oedolion hynaf yn y byd, yn weithredol ers 2010. Mae Rapidgator yn rhagori o ran cyflymder llwytho i lawr, hyd yn oed yn cyrraedd hyd at 50MB/s. Hefyd, mae pecynnau premiwm yn rhatach nag ar FileBoom. Beth allai fod yn well na chael cyflymder lawrlwytho mor uchel a bod yn rhatach hefyd? Gwnaeth AdultGamesOn y dewis hwn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau a premiwm.

Mae gan Rapidgator hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

Fel y gwyddoch i gyd, mae gan FileBoom broblemau technegol mawr gyda phrosesu taliadau cerdyn credyd, a effeithiodd yn fawr arnom ni, felly penderfynasom symud i Rapidgator. Rydym yn argymell os oes gennych y posibilrwydd o ofyn am arian FileBoom yn ôl, i wneud hynny. Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sefyllfa annymunol, os gwnaethoch chi brynu cyfrif premiwm am ychydig fisoedd ac na allwch chi lawrlwytho gemau mwyach, ond nid ein bai ni yw hi, yn anffodus mae problemau FileBoom wedi effeithio arnom ni i gyd.

Mae gan AdultGamesOn gronfa ddata drawiadol, dyna pam rydym yn amcangyfrif y bydd y cyfnod trosglwyddo yn cymryd hyd at fis ar y mwyaf. Bydd ein tîm yn gweithio bob dydd i ychwanegu dolenni Rapidgator at yr holl gemau ar ein gwefan.

Rydym yn dal i fod angen eich cefnogaeth, felly deallwch y cyfnod anodd yr ydym yn mynd drwyddo. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i elwa o gemau oedolion, felly prynwch eich cyfrifon premiwm ar Rapidgator. Credwch ni fod y cyflymder lawrlwytho yn wych!

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda Rapidgator neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Mae'r Twist - Fersiwn 0.51 Beta 1 Cracked yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Fedi 28, 2022 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Rhefrol Gemau Porn Gorau Gemau Blowjob Gemau Lesbiaidd Gemau Milf ac Aeddfed yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

40 sylwadau. Gadewch newydd

 • Sut ydych chi'n cael y twyllwyr?

  ateb
  • Twyllwyr
   ========
   Ewch i'r cyntedd yn ystod y dydd a defnyddiwch y cyfuniadau hynny:
   Ctrl + M iawn: + 50 $ (terfyn 3000)
   Ctrl + E dde: Yn adfer egni
   Sgôr ctrl + num1: +10 iawn gyda Mam
   Sgôr ctrl + num2: +10 iawn gyda Julia
   Sgôr ctrl + num3: +10 iawn gyda Kelly
   Sgôr ctrl + num4: +10 iawn gydag Emma
   Sgôr ctrl + num5: +10 iawn gyda Rebecca
   Sgôr ctrl + num6: +10 iawn gydag Adriana

   ateb
 • Sut ydyn ni'n actifadu'r twyllwyr?

  ateb
 • Mae gen i nam, prynais y bilsen stammina gan y boi yn yr ysgol, ail-lwytho'r gêm a chael y 35 stammina yn unig. Ni allaf ei brynu mwyach, beth alla i ei wneud?

  ateb
 • ydy'r ffoto-saethu wedi'i fygio?
  euthum i adria ddwywaith i wneud y fargen, ond pan af i sis i ddweud wrthi, rydw i'n gorffen ar y sgrin ddu pan rydyn ni i fod i fynd yno.
  a yw'r digwyddiad hwn yn bosibl? beth yn union sy'n ofynnol? stat, eitem a digwyddiad yn ddoeth? efallai imi fethu / hepgor rhywbeth.

  ateb
 • Gêm GO IAWN wych !!! Dwi'n hoff iawn o'r Math hwn o Gemau Oedolion ... gydag Animeiddio a Stori ... Grafic braf. Job Gorau! Rydw i eisiau mwy o'r Gemau hyn. Oes rhywun yn nabod Gemau eraill fel hyn?

  ateb
 • Sut i fynd y tu mewn i ystafell Emma? Rhoddais gynnig ar bopeth, ond allwn i ddim, unrhyw help?

  ateb
 • Dwi'n hoff iawn o gemau oedolion
  Tachwedd 11, 2017 4: 56 yb

  A yw'r gêm hon yn gweithio ar Android

  ateb
 • Nid ydym yn gwybod yr union amser diweddaru. Rydyn ni'n gwybod bod y gêm yn cael ei diweddaru'n fisol. Ond byddwn yn rhannu'r gêm cyn gynted ag y bydd yn ymddangos.

  ateb
 • beth cyfrinair pf julia s ffôn ???????

  ateb
 • Mae Norton antivirus yn credu y bydd ffeil TheTwist.exe yn niweidiol i'm cyfrifiadur ac yn rhoi cwarantinau auto iddo.

  ateb
 • Dywed Fboom nad yw'r ffeil ar gael bellach

  ateb
 • coucou les coquinous, je n'arrive pas sylw comprendre ar luniau prend une nud de la maman arllwys billy arllwys obtenir les pillules

  ateb
 • Mae'r gêm yn newid yn araf rhwng Scenes a 'Crashes' rywbryd yn llwyr.

  ateb
  • Mae gan y gêm graffeg 3d o ansawdd uchel. Cadwch mewn cof bod hwn yn 3D amser real bydd angen GPU gweddus arno. Ar beiriannau pen isel gall weithio'n araf neu ddim yn gweithio o gwbl.
   Defnyddiwch benderfyniadau sgrin cymhareb agwedd 16: 9 (fel 1280 × 720, 1920 × 1080 ac ati) i osgoi problemau.
   Mae rhai defnyddwyr yn profi glitch pinc / magenta yn y gêm. Mae hyn yn cael ei achosi gan gardiau graffeg hen / pen isel. Argymhellir uwchraddio caledwedd.

   ateb
 • “Nid yw'r ffeil ar gael”

  ateb
 • mae'r gêm yn gweithio'n dda iawn nes i mi glicio ar y cyfrifiadur i brynu'r ystafell gorff llawn. nag y bydd y sgrin pc yn ystafell jasons yn aros yn las a dim yn digwydd. sut alla i ddatrys y broblem?
  Diolch

  ateb
 • Helo yno. Rwy'n gaeth i'r gêm. 🙂 Rydw i ar 270 nawr, ond rydw i'n mynd i dŷ Danielle ac yn cyffwrdd â'i bronnau, ond does dim yn digwydd ar ôl hynny. : (Datryswch y nam hwn os gwelwch yn dda ... Neu os oes gennych ateb arall, dywedwch wrthyf oherwydd bydd yn cymryd llawer o amser i chwarae o'r dechrau eto.

  ateb
 • Sut i drosglwyddo pob cynnydd o'r hen fersiwn i'r newydd?

  ateb
 • Ni allaf gysylltu â patreon? pam? fy helpu i gysylltu'r wefan a chwarae gêm plzzzzz

  ateb
 • sut i arbed cynnydd yn y gêm hon? ni welaf unrhyw opsiwn i wneud hynny.

  ateb
 • mae gen i fater arbed fy nghynnydd, helpwch fi os gwelwch yn dda

  ateb
 • Nid yw'r ffeil ar gael bellach yn mega.nz, datryswch y mater os gwelwch yn dda.

  ateb
  • Mae'r dolenni lawrlwytho yn gweithio yn ôl y bwriad.

   Mwynhewch!
   Tîm OedolionGamesOn

   ateb
 • Este juego es muy bueno

  ateb
 • Mae gen i broblem pan dwi'n cyrraedd golygfa pen-blwydd mam, dwi'n dweud ac yn rhoi'r ffrog y daeth hi wedi'i gwisgo ac ar ôl dwy sgwrs mae'n gofyn am wisgo heals yna yn sydyn mae'r nos yn ymddangos er nad yw'n 23.00 ac mae golygfa nos pen-blwydd y fam yn dod yn anghyflawn, helpwch i drwsio hyn

  ateb
 • Andriod eto? Neu na

  ateb
 • Unrhyw un arall sy'n cael y broblem bod Julia yn y nos yn dod i ystafell wely Jason ac yn dal i ddod hyd yn oed ar ôl dweud na? Mae hyn yn cychwyn o noson 1

  ateb
 • hola me gusta mucho el juego y quiero jugarlo pero no puedo le pongo el crack y cuando entro al juego intento conectarme al patreon pero el boton no funciona no hace nada y si apreto para salir tampoco. y si bwriado conectarme con el archivo del del del gynt. en la primera noche viene julia. y asi todas las noches ayuda porfavor

  ateb
 • dywedwch wrthyf twiest 0.41 sut i gysylltu petron

  ateb
 • Esta en español o hay algun parche en español?

  ateb
  • Mae'r gêm hon yn un gwaredadwy yn Saesneg, ystad yn fwy na mwy gwirioneddol a mods. ¡Diviértete!

   ateb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson