Ifanc Eto – Tymor 2 Pennod 1

Gemau Oedolion 3DGemau BlowjobGemau RhyngweithiolGemau Milf ac AeddfedGemau Naked
0

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2022
Fersiwn: Tymor 2 Pennod 1 Diweddariad
Genre: 3dcg, Prif Gymeriad Gwryw, Teen, Rhyw Llafar, Handjob, Rhamant, Lleoliad ysgol, Pryfocio
Categori: Gemau Rhyw i Oedolion
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Young Again - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:

Rydych chi'n dechrau'r gêm fel Paul, hen ddyn wedi blino ar ei fywyd, sydd ar ôl digwyddiad (a thrwy ewyllys duwies) bellach yng nghorff bachgen 19 oed (eich cymeriad). Eich cenhadaeth yw cyflawni cyfres o amcanion ar gyfer y dduwies hon a thrwy hynny allu parhau â'ch bywyd yn y corff newydd hwn.

 
 
 
 
 
 


Newydd yn nhymor 2 Pennod 1

Ychwanegwyd hysbysiadau at y gêm i hysbysu pan fydd golygfa yn yr oriel wedi'i datgloi neu pan fydd cymeriad yn cofio rhywbeth pwysig
Wedi trwsio byg gyda botymau sy'n gorgyffwrdd yn olygfa Anna.
Wedi trwsio diwedd golygfa Anna
Diffiniwyd rhai newidynnau i osgoi problemau yn y dyfodol
Bellach gellir gosod y fersiwn Android fel gêm newydd, gan ganiatáu i dymor 1 gael ei osod ar y ddyfais hefyd.

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Mod Cerdded / Cerdd

iaith: Saesneg

Nodweddion:

- cerddoriaeth gêm amgen
- swyddogaeth “jiwcbocs” i chwarae pob trac â llaw
- mae dewisiadau'n helpu swyddogaeth (taith gerdded ingame)
- ailenwi ar gyfer y cymeriadau gêm pwysicaf

- newydd ers fersiwn gêm v0.7: clwt onlocker oriel

mae'r rhan fwyaf o'r swyddogaethau hyn yn ddewisol a gellir eu troi ymlaen / i ffwrdd wrth chwarae

Gosod:

Canllaw gosod ar gyfer y Mod yn unig i'w lawrlwytho:
1. wrth gwrs rhaid gosod y gêm wreiddiol
2. echdynnu archif y Mod mewn ffolder dros dro
3. symudwch y ffeiliau sydd wedi'u hechdynnu a'r ffolder “music” i'ch ffolder gêm

Gweler hefyd y wybodaeth osod yn y ffeil ZIP.

Os ydych chi'n defnyddio fy Mod am y tro cyntaf, argymhellir cychwyn gêm newydd.
Newydd gyda v0.6: gyda'r botwm dewislen Mod newydd efallai'n arbed heb fod fy Mod yn gweithio hefyd.

================================================== ======
Cyngor Cyffredinol!
Mae fy mod yn newid ffeiliau'r gêm wreiddiol! Mae'n debyg na fydd hen gynilion yn gweithio mwyach!
Hefyd, efallai na fydd arbed gyda fy mod wedi'i osod yn gweithio HEB fy mod wedyn, hefyd.
Gan fod y Mod hwn yn trosysgrifo ffeiliau gêm, efallai na fydd Mods / addonau eraill yn gweithio ar ôl eu gosod.

Mae'n ddrwg gennyf am hynny.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


Extras - Rapidgator      

    

Extras - Keep2share

Beth yw Rapidgator?

Dyma un o'r gwesteiwyr gemau oedolion hynaf yn y byd, yn weithredol ers 2010. Mae Rapidgator yn rhagori o ran cyflymder llwytho i lawr, hyd yn oed yn cyrraedd hyd at 50MB/s. Hefyd, mae pecynnau premiwm yn rhatach nag ar FileBoom. Beth allai fod yn well na chael cyflymder lawrlwytho mor uchel a bod yn rhatach hefyd? Gwnaeth AdultGamesOn y dewis hwn ar gyfer y profiad defnyddiwr gorau a premiwm.

Mae gan Rapidgator hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

Fel y gwyddoch i gyd, mae gan FileBoom broblemau technegol mawr gyda phrosesu taliadau cerdyn credyd, a effeithiodd yn fawr arnom ni, felly penderfynasom symud i Rapidgator. Rydym yn argymell os oes gennych y posibilrwydd o ofyn am arian FileBoom yn ôl, i wneud hynny. Rydyn ni'n ymwybodol ei bod hi'n sefyllfa annymunol, os gwnaethoch chi brynu cyfrif premiwm am ychydig fisoedd ac na allwch chi lawrlwytho gemau mwyach, ond nid ein bai ni yw hi, yn anffodus mae problemau FileBoom wedi effeithio arnom ni i gyd.

Mae gan AdultGamesOn gronfa ddata drawiadol, dyna pam rydym yn amcangyfrif y bydd y cyfnod trosglwyddo yn cymryd hyd at fis ar y mwyaf. Bydd ein tîm yn gweithio bob dydd i ychwanegu dolenni Rapidgator at yr holl gemau ar ein gwefan.

Rydym yn dal i fod angen eich cefnogaeth, felly deallwch y cyfnod anodd yr ydym yn mynd drwyddo. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i elwa o gemau oedolion, felly prynwch eich cyfrifon premiwm ar Rapidgator. Credwch ni fod y cyflymder lawrlwytho yn wych!

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda Rapidgator neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth ac ymddiheurwn am yr anghyfleustra!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch y gêm porn anhygoel hon am ddim. Young Again - Tymor 2 Mae Pennod 1 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Dachwedd 23, 2022 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Gemau Oedolion 3D Gemau Blowjob Gemau Rhyngweithiol Gemau Milf ac Aeddfed Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson