Gofynnwch am eich hoff gemau a chomics i oedolion

Gofynnwch am gêm

Dros y blynyddoedd fe wnaethon ni gasglu cymuned wych o bobl sy'n caru'r gemau oedolion a chomics.

Yn aml mae pobl yn gofyn am gemau, comics neu gynnwys arall yr ydym yn ei ddarparu ac oherwydd hynny rydym wedi creu'r opsiwn hwn.

Nawr gallwch gofynnwch am eich hoff gêm a dywedwch wrthym am fersiwn newydd o hynny a byddwn yn ei lanlwytho mor gyflym â phosibl.

Rhai rheolau synnwyr cyffredin:
- Peidiwch ag anfon gormod o geisiadau am yr un gêm. (Rydyn ni'n gweld pob cais ac rydyn ni'n ceisio uwchlwytho'r gêm neu'r comic cyn gynted â phosib.)
- Peidiwch ag anfon ceisiadau eraill ar y ffurflen hon.
- Peidiwch ag anfon ceisiadau cynnwys eraill.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Dim ond i brofi eich bod yn ddyn, datryswch yr hafaliad: 23 - 12 =?
Rhowch ganlyniad yr hafaliad i symud ymlaen