Pwyswch ESC i gau

5
8
Wolfie H.
8 Darllenwch Min

Hei Gamers, bois a gals a phob arlliw arall yn y canol. Pob un o'r hanner cant ohonoch fydda i byth yn gweld darllen, a wnaethoch chi golli fi? Efallai ceisiwch gael gwared ar y mwgwdau hynny. Gallai helpu gyda'r nod. Nid oes angen eich cicio popeth nawr ... nid fy nghefn i ...

3
5
Wolfie H.
5 Darllenwch Min

Hei bawb ... * Tapio'r mic * Unrhyw un? * Llwyni * Eh, gadewch i ni weld a allai rhai ffraethineb miniog a ffangiau miniog grafangu rhywfaint o fywyd yn ôl. Gadewch i ni fwrw ymlaen â Folks y sioe. Rydyn ni i gyd yn gwybod am beth rydyn ni yma, onid ydyn ni… Rhif 5…

0
6
Wolfie H.
6 Darllenwch Min

Croeso yn ôl fy ffrindiau blewog, pluog a mân. Neu weithiau ddim, mae gan bob un ohonom ddiwrnodau gwael yn iawn. Heck i mi mae pethau'n cael mwy nag ychydig yn flewog ar y rheolaidd, yn gwybod beth dwi'n ei ddweud '. Beth bynnag, yn siarad am hoppin 'ar y trên olaf i Clarksville, na ……