Teyrnasoedd Llygredig - Fersiwn 0.21.3

AnimeGemau HentaiGemau RhyngweithiolGemau Naked
7 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2024
Fersiwn: 0.21.3 Diweddariad
Genre: Ffantasi, RPG, Prif gymeriad gwrywaidd, merch Monster, Ahegao, Llygredd, Antur, Rheoli Meddwl, Masturbation, Handjob, Gêm symudol
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Teyrnasoedd Llygredig - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:
Chi yw arwr - neu ddihiryn o bosibl - y stori hon, yn wreiddiol ar daith i ddarganfod pam y cafodd eich ffrindiau eu gyrru allan o'ch tref enedigol, ond yn gyflym gwthiwch i ddigwyddiadau y tu hwnt i unrhyw beth y gallech fod wedi'i ddychmygu erioed.

Wrth i'r tensiynau godi rhwng y bodau dynol a'r creaduriaid chwedlonol sy'n llechu ychydig y tu allan i'r golwg, a fyddwch chi'n sefyll fel ffagl gobaith ... neu'n defnyddio'ch pŵer newydd i ddod â'r byd dan eich rheolaeth?





Newydd yn fersiwn 0.21.3

 • KANA: Os oes gennych chi blentyn gyda Kana, bydd hi nawr yn ymuno â chi pan fyddwch chi'n eistedd wrth erchwyn gwely ei mam
 • BOSS MERCH: Merch Boss Newydd! Dylai fod yn gyfarwydd i bobl sy'n cofio Act Dau. Beth mae'r jar toredig hon yn ei wneud ar lawr gwlad..?
 • BOSS MERCH: Digwyddiad drwg i'r Boss Girl newydd sydd wedi'i gynnwys yn y diweddariad hwn!
 • LLEOLIAD: Nawr gallwch chi goncro lleoliad Lyx's Cottage!
 • RECIPE: Rysáit newydd! Cacennau Tylwyth Teg! Gorchfygwch y Bwthyn ac yna ei archwilio i ddod o hyd i'r rysáit!
 • Amrywiol: Diweddaru Cardiau Cymeriad y merched fel nad yw eu bios yn destun yn hytrach na'u pobi i'r ddelwedd. Dylai hyn wneud swyddi cyfieithwyr yn haws, yn ogystal â chaniatáu i mi ddiweddaru'r bios yn hawdd wrth i'r merched newid dros gyfnod y stori!
 • Bug: Byddai ceisio mynd i mewn i ystafell Claire yn taflu neges gwall - gallwch nawr ymosod ar ei phreifatrwydd yn ôl ewyllys!
 • Bug: Ni fydd y ddewislen llywio yn ailymddangos yn iawn wrth geisio symud o gwmpas y West Hallway
 • Bug: Roedd problem haenu yn y gofal dydd, a dywedwyd wrth y plant am roi'r gorau i dorri realiti
 • Bug: Roedd ystadegau'r merched yn eu Bwydlenni Calon yn cwympo allan o'u bocsys. Mae pethau'n llawer taclusach nawr!
 • Bug: Mae'r bttnon coch yn gadarnhaol, shifftiau, nid yw'n cael ei newid yn gilfach goch. Am ennyd, notthnig… wedyn yn araf bach mae swrod yn dechrau codi o'r ganolfan ddisglair… beth sydd gyda'r teipos hyn!? … O na…

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Datgloi Oriel

iaith: Saesneg

Nodweddion: -Yn cau'r oriel bresennol mewn pethau ychwanegol

Gosod: Tynnwch y ffeiliau i mewn i is-ffolder “gêm” y gêm.

Canllaw Archwiliwr

Cyfarwyddiadau Archwiliwr

Tref:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Dod o Hyd i / Colli Arian Parod
De> Dwyrain> De: Merched Hufen Iâ
Dwyrain> Dwyrain> Gogledd: Merched Golchi Ceir
GORLLEWIN> GOGLEDD> GORLLEWIN: Fflat Samantha

Outsirtirts:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Darganfod / Colli Grisialau
Gogledd> Gorllewin> De: Cyfarfod Gwrach Goblin (?)
De> De> De: Hat Gwrach Goblin (?)
Gorllewin> Gorllewin> Gorllewin: Bwthyn Gwrach Goblin (?)
DWYRAIN> DE> GORLLEWIN: Madarch Glen
De> De> Gorllewin: Gofalwr
Dwyrain> Gogledd> Gogledd: Merched Pêl-foli

Mynyddoedd:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Darganfod / Colli Potion
Gogledd> Gorllewin> Gorllewin: Traeth Merched
Gorllewin> Gorllewin> De: Rhywbeth yn y dŵr…

Canllaw Brwnt

Nid yw'r mwyafrif o Bwerau'n gweithio wrth Archwilio gyda 3 eithriad ar hyn o bryd
Drifft - Dewch o hyd i Hat Gwrach Goblin (?)
Dioddef - Fflat Samantha
Aura - Merched Golchi Ceir, Merched Hufen Iâ, a Dosbarthiadau Coleg

Nid yw ods ar hap digwyddiadau Darganfod / Colli yn ffafriol i'r chwaraewr ar hyn o bryd. Honnir y bydd mwy o hyfforddiant ar gael yn nes ymlaen (Eto i'w benderfynu). Felly mae ceisio ffermio arian (Human, Fey, neu Eldritch) yn cael cyfle i chi golli arian yn lle.

Merched Golchi Car - Gofynnwch am fenthyg Car Jessica.
Yn rhyfedd ni fydd Jessica yn sôn ichi lanhau ei char : LOL:
Cael y Car wedi'i olchi am $ 2
Efallai y gallwn i gael mwy gyda'r Power Aura

Merched Hufen Iâ - Defnyddiwch Power Aura yn syml

Putain ar Hap y Dref
Teithio i unrhyw gyfeiriad sy'n mynd â chi i unman, Edrych o Amgylch, naill ai talu neu ddefnyddio pwerau
Mae hi hefyd yn arddangos y System Lleferydd ac mae ganddi wisgoedd gwahanol

Town Random Lyx, Goblin Witch, Encounter (Ar ôl Digwyddiad Chloe v0.7.3)
Teithio i unrhyw gyfeiriad sy'n mynd â chi i unman

Enw Gwrach Goblin yw Lyx. Mae pam mae'r gêm yn ymdrechu mor galed i beidio â chael iddi gyflwyno ei hun yn ddirgelwch ... Pam nad yw hi'n cael ei chategoreiddio â Merched Eraill yn yr Oriel? Ydy hi'n ddeunydd Main Girl? Dim ond amser a ddengys : geek:

Mae popeth arall yn gelf ymlid, celf ymlid ciwt…

Gwrach Goblin

Cyfarfyddiad Cyntaf (Datgloi Ei)
Archwiliwch Outskirts:
Gogledd> Gorllewin> De: Cyfarfod Gwrach Goblin (?)

De> De> De: Hat Gwrach Goblin (?)
Awgrym: Defnyddiwch Bwer Drifft

Gorllewin> Gorllewin> Gorllewin: Bwthyn Gwrach Goblin (?)
Awgrym: Edrychwch ar yr Het yn y Rhestr

Bydd bwthyn ar gael ar Fap y Outskirts

Power Up Magic i'r lefel 1 nesaf (Datgloi Power Endure)
* Siaradwch â Goblin Witch yn ei Bwthyn
* Ysgrifennwch ei chyfarwyddiadau ar y math o Fadarch y mae hi am i chi ei gasglu
* Ewch i'r Glen Madarch a chodi Madarch
* Rhowch hi iddi yn ei Bwthyn

Llongyfarchiadau, rydych chi nawr yn cael y Power Endure!

Achubwch y Goblin Witch Lyx gyda Power Endure
* Efallai y bydd hyn yn sbarduno'n iawn ar ôl i chi gael Endure neu efallai y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i'w Bwthyn yn gyntaf

Llongyfarchiadau, fe'ch cyflwynwyd yn iawn i Lyx o'r diwedd

Efallai y gall hi helpu gyda phroblem Pixie?
* Daw'r opsiwn ar gael ar ôl i chi Achub Lyx

Mae'n eithaf syml a bydd yn datgloi Dewisiadau Pixie newydd.
I ddilyn hyn, ewch yn ôl i'r Faenor a Siaradwch â Pixie: cariad:

Power Up Magic i'r lefel 2 nesaf (Datgloi Power Aura)
* Siaradwch â Goblin Witch yn ei Bwthyn
* Ysgrifennwch ei chyfarwyddiadau ar y math o Fadarch y mae hi am i chi ei gasglu
* Ewch i'r Glen Madarch a chodi Madarch
* Rhowch hi iddi yn ei Bwthyn

“Allweddi” Nexus

“Meddyliwch am grampiau” - Datgloi Mynediad i Dojo Gramps o'r Nexus ynghyd â mynediad i'r Nexus oddi yno.
“Meddyliwch am arc” (Amrywiadau “meddyliwch am arcgames”, “meddyliwch am gemau arc”, “meddyliwch am thearcadean”, neu “meddyliwch am yr arcêd”) - Sgit ddoniol gydag efallai llun o Arc yn gwneud codio?
“Chwiban” - Yn Datgloi Pwer Aer Diddiwedd a Mynediad i'r Byd Dŵr
“Meddyliwch yn ôl” - Gwagle gwag… Lle da i gymryd nap.
“Allwedd” - Neges arbennig i'r rhai a gymerodd ran yn llythrennol.
“Help” - mae Pixie rywsut yn esbonio sut mae'r lle dirgel hwn yn gweithredu.
Blank - Neges am fod yn fwy creadigol ynghyd â chod generig ac nid ymateb dilys.
Cod Anhysbys - Cod generig ddim yn ymateb dilys.

Nodyn

OS YDYCH CHI AR FFENESTRI, LINUX NEU MAC MAE'N HYSBYS O BWYSIG NAD YDYCH YN GORSGRIFIO'R HEN DDIWEDDARAF GYDA'R UN NEWYDD! DIM OND DYFYNCHWCH Y DIWEDDARAF HWN I FFOLDER NEWYDD SYDD A CHWARAE! BYDD Y GÊM YN TROSGLWYDDO EICH FFEILIAU ARBED I CHI!

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2Share


📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Corruption Kingdoms - Mae Fersiwn 0.21.3 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Ebrill 18, 2024 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Anime Gemau Hentai Gemau Rhyngweithiol Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

7 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson