Teyrnasoedd Llygredig - Fersiwn 0.17.6

AnimeGemau HentaiGemau RhyngweithiolGemau Naked
7 sylwadau

Pam mynd Premiwm?

Dadlwythiadau ar unwaith - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau cyflymach.

Dadlwythwch gyflymaf nag yr ydych chi'n meddwl.
Dim ADS - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dim hysbysebion annifyr.

Cael gwared ar hysbysebion.
Dadlwythiadau diderfyn - Gemau Porn 3D AdultGameson, Gemau Rhyw, Gemau XXX

Dadlwythiadau diderfyn.

Nawr, yr unig derfyn yw eich dychymyg.

Blwyddyn: 2023
Fersiwn: 0.17.6 Diweddariad
Genre: Ffantasi, RPG, Prif gymeriad gwrywaidd, merch Monster, Ahegao, Llygredd, Antur, Rheoli Meddwl, Masturbation, Handjob, Gêm symudol
Llwyfan: Gêm PC / Windows
Sensoriaeth: Na
Iaith: Saesneg

Teyrnasoedd Llygredig - Gemau Oedolion 3D

Mae'r Gêm Oedolion hon yn Cyflwyno:
Chi yw arwr - neu ddihiryn o bosibl - y stori hon, yn wreiddiol ar daith i ddarganfod pam y cafodd eich ffrindiau eu gyrru allan o'ch tref enedigol, ond yn gyflym gwthiwch i ddigwyddiadau y tu hwnt i unrhyw beth y gallech fod wedi'i ddychmygu erioed.

Wrth i'r tensiynau godi rhwng y bodau dynol a'r creaduriaid chwedlonol sy'n llechu ychydig y tu allan i'r golwg, a fyddwch chi'n sefyll fel ffagl gobaith ... neu'n defnyddio'ch pŵer newydd i ddod â'r byd dan eich rheolaeth?

Newydd yn fersiwn 0.17.6

Ystafell Ryfel: Ystafell newydd: yr Ystafell Ryfel! Siaradwch â Jessica (Drws Blaen brynhawn Sul) a dewiswch “Strategwch gyda Jessica”
Map Rhyfel: Mecanig newydd - y Map Rhyfel rhyngweithiol! Dim ond er gwybodaeth ar hyn o bryd, ond byddwch yn gallu cynllunio ymosodiadau a goresgyn tiriogaeth ag ef yn fuan iawn!
Doliau papur: Doll bapur newydd i Ami (Gwisgwch hi yn y cwpwrdd dillad yn eich ystafell)!
Misc: Wedi tynnu'r Eglwys oddi ar y rhestrau eiddo gan na allwch ei brynu eto ac roedd yn poeni pobl ar fin gwneud diweddglo Deddf Dau
Misc: Wedi symud y Manor nav UI o gwmpas ychydig eto. Mae nifer y botymau ar y rhyngwyneb defnyddiwr hwn yn rhy uchel!
Bug: Stwff Typo… neu Gwen Ac Ami: Ditectifs Kid! Naill ai un

Sut i Gorsedda

Detholiad a rhedeg.

Datgloi Oriel

Fersiwn Mod: 0.10.3
Fersiwn Gêm: 0.10.3
iaith: Saesneg

Nodweddion: -Yn cau'r oriel bresennol mewn pethau ychwanegol

Gosod: Tynnwch y ffeiliau i mewn i is-ffolder “gêm” y gêm.

Canllaw Archwiliwr

Cyfarwyddiadau Archwiliwr

Tref:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Dod o Hyd i / Colli Arian Parod
De> Dwyrain> De: Merched Hufen Iâ
Dwyrain> Dwyrain> Gogledd: Merched Golchi Ceir
GORLLEWIN> GOGLEDD> GORLLEWIN: Fflat Samantha

Outsirtirts:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Darganfod / Colli Grisialau
Gogledd> Gorllewin> De: Cyfarfod Gwrach Goblin (?)
De> De> De: Hat Gwrach Goblin (?)
Gorllewin> Gorllewin> Gorllewin: Bwthyn Gwrach Goblin (?)
DWYRAIN> DE> GORLLEWIN: Madarch Glen
De> De> Gorllewin: Gofalwr
Dwyrain> Gogledd> Gogledd: Merched Pêl-foli

Mynyddoedd:
Gogledd> Gogledd> Gogledd: Darganfod / Colli Potion
Gogledd> Gorllewin> Gorllewin: Traeth Merched
Gorllewin> Gorllewin> De: Rhywbeth yn y dŵr…

Canllaw Brwnt

Nid yw'r mwyafrif o Bwerau'n gweithio wrth Archwilio gyda 3 eithriad ar hyn o bryd
Drifft - Dewch o hyd i Hat Gwrach Goblin (?)
Dioddef - Fflat Samantha
Aura - Merched Golchi Ceir, Merched Hufen Iâ, a Dosbarthiadau Coleg

Nid yw ods ar hap digwyddiadau Darganfod / Colli yn ffafriol i'r chwaraewr ar hyn o bryd. Honnir y bydd mwy o hyfforddiant ar gael yn nes ymlaen (Eto i'w benderfynu). Felly mae ceisio ffermio arian (Human, Fey, neu Eldritch) yn cael cyfle i chi golli arian yn lle.

Merched Golchi Car - Gofynnwch am fenthyg Car Jessica.
Yn rhyfedd ni fydd Jessica yn sôn ichi lanhau ei char : LOL:
Cael y Car wedi'i olchi am $ 2
Efallai y gallwn i gael mwy gyda'r Power Aura

Merched Hufen Iâ - Defnyddiwch Power Aura yn syml

Putain ar Hap y Dref
Teithio i unrhyw gyfeiriad sy'n mynd â chi i unman, Edrych o Amgylch, naill ai talu neu ddefnyddio pwerau
Mae hi hefyd yn arddangos y System Lleferydd ac mae ganddi wisgoedd gwahanol

Town Random Lyx, Goblin Witch, Encounter (Ar ôl Digwyddiad Chloe v0.7.3)
Teithio i unrhyw gyfeiriad sy'n mynd â chi i unman

Enw Gwrach Goblin yw Lyx. Mae pam mae'r gêm yn ymdrechu mor galed i beidio â chael iddi gyflwyno ei hun yn ddirgelwch ... Pam nad yw hi'n cael ei chategoreiddio â Merched Eraill yn yr Oriel? Ydy hi'n ddeunydd Main Girl? Dim ond amser a ddengys : geek:

Mae popeth arall yn gelf ymlid, celf ymlid ciwt…

Gwrach Goblin

Cyfarfyddiad Cyntaf (Datgloi Ei)
Archwiliwch Outskirts:
Gogledd> Gorllewin> De: Cyfarfod Gwrach Goblin (?)

De> De> De: Hat Gwrach Goblin (?)
Awgrym: Defnyddiwch Bwer Drifft

Gorllewin> Gorllewin> Gorllewin: Bwthyn Gwrach Goblin (?)
Awgrym: Edrychwch ar yr Het yn y Rhestr

Bydd bwthyn ar gael ar Fap y Outskirts

Power Up Magic i'r lefel 1 nesaf (Datgloi Power Endure)
* Siaradwch â Goblin Witch yn ei Bwthyn
* Ysgrifennwch ei chyfarwyddiadau ar y math o Fadarch y mae hi am i chi ei gasglu
* Ewch i'r Glen Madarch a chodi Madarch
* Rhowch hi iddi yn ei Bwthyn

Llongyfarchiadau, rydych chi nawr yn cael y Power Endure!

Achubwch y Goblin Witch Lyx gyda Power Endure
* Efallai y bydd hyn yn sbarduno'n iawn ar ôl i chi gael Endure neu efallai y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i'w Bwthyn yn gyntaf

Llongyfarchiadau, fe'ch cyflwynwyd yn iawn i Lyx o'r diwedd

Efallai y gall hi helpu gyda phroblem Pixie?
* Daw'r opsiwn ar gael ar ôl i chi Achub Lyx

Mae'n eithaf syml a bydd yn datgloi Dewisiadau Pixie newydd.
I ddilyn hyn, ewch yn ôl i'r Faenor a Siaradwch â Pixie: cariad:

Power Up Magic i'r lefel 2 nesaf (Datgloi Power Aura)
* Siaradwch â Goblin Witch yn ei Bwthyn
* Ysgrifennwch ei chyfarwyddiadau ar y math o Fadarch y mae hi am i chi ei gasglu
* Ewch i'r Glen Madarch a chodi Madarch
* Rhowch hi iddi yn ei Bwthyn

“Allweddi” Nexus

“Meddyliwch am grampiau” - Datgloi Mynediad i Dojo Gramps o'r Nexus ynghyd â mynediad i'r Nexus oddi yno.
“Meddyliwch am arc” (Amrywiadau “meddyliwch am arcgames”, “meddyliwch am gemau arc”, “meddyliwch am thearcadean”, neu “meddyliwch am yr arcêd”) - Sgit ddoniol gydag efallai llun o Arc yn gwneud codio?
“Chwiban” - Yn Datgloi Pwer Aer Diddiwedd a Mynediad i'r Byd Dŵr
“Meddyliwch yn ôl” - Gwagle gwag… Lle da i gymryd nap.
“Allwedd” - Neges arbennig i'r rhai a gymerodd ran yn llythrennol.
“Help” - mae Pixie rywsut yn esbonio sut mae'r lle dirgel hwn yn gweithredu.
Blank - Neges am fod yn fwy creadigol ynghyd â chod generig ac nid ymateb dilys.
Cod Anhysbys - Cod generig ddim yn ymateb dilys.

Lawrlwytho

PC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share

MAC

Lawrlwythwch nawr

O Rapidgator

Lawrlwythwch nawr

O Keep2share


📢 Beth yw Rapidgator a Keep2Share?

Os oes gennych chi gwestiynau am ffynonellau lawrlwytho ar wefan AdultGamesOn, dyma'r lle i gael yr atebion rydych chi'n chwilio amdanyn nhw.

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau o'r safleoedd cynnal ffeiliau gêm oedolion mwyaf dibynadwy, hirsefydlog a phoblogaidd yn y byd. Mae'r ddau blatfform wedi bod o gwmpas ers mwy na 10 mlynedd yn y byd rhyngrwyd, lle mae miliynau o ddefnyddwyr yn lawrlwytho'r gemau porn diweddaraf.

Mae profiad y defnyddiwr a'r cyflymder lawrlwytho yn dda iawn. Yn dibynnu ar leoliad a rhyngrwyd, gall Rapidgator gyrraedd cyflymder llwytho i lawr o dros 50MB/s yn hawdd, ac mae gan Keep2Share gyflymder sefydlog ac uchel hefyd, gan raddio yn y gwesteiwyr ffeil uchaf gyda'r cyflymder lawrlwytho uchaf.

💯 Ydy hi'n ddiogel i brynu gêm?

Mae Rapidgator a Keep2Share yn ddau westeiwr ffeiliau wedi'u dilysu sy'n elwa o'r dechnoleg diogelwch uchaf wrth brynu cyfrif premiwm. Maent yn cydweithio â phroseswyr talu byd-enwog ac yn elwa ar y dulliau diogelwch cerdyn banc diweddaraf.

Mae eich ffeiliau a'ch lawrlwythiadau wedi'u diogelu'n llawn gan eu system amgryptio o'r radd flaenaf. Peidiwch byth â phoeni am ddiogelwch eich data.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Rapidgator?

Mae Rapidgator yn elwa o broseswyr talu y gallwch chi brynu cyfrif premiwm trwyddynt trwy Visa neu MasterCard. Mae yna hefyd opsiynau eraill fel Crypto neu ailwerthwyr.

Mae gan y gwesteiwr ffeil hwn hefyd ap ffôn ar gyfer Android ac iOS. Gallwch ddod o hyd iddo yn Google Play neu'r App Store o dan yr enw “Rapidgator.net File Manager”.

RHYBUDD: Os na all eich banc brosesu eich taliad cerdyn credyd am unrhyw reswm, rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm trwy'r ap Rapidgator, y gallwch ei lawrlwytho o'r Google Play neu'r App Store, mae'r prosesu yn sicr o weithio oherwydd bydd taliad yn cael ei wneud trwy'r proseswyr talu y mae Google neu Apple yn gweithio gyda nhw.

💳 Sut alla i brynu gêm ar Keep2Share?

Gellir prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share trwy gerdyn banc Visa neu MasterCard, mae opsiwn hefyd i brynu trwy Paypal, Crypto neu ailwerthwyr eraill.

Sut i brynu cyfrif premiwm gyda Bitcoin ar Keep2Share

Oherwydd rhai rhesymau technegol yn ymwneud â phrosesu taliadau fel y wlad rydych chi'n dod ohoni, mae'n bosibl na fydd taliad trwy Visa a MasterCard yn gweithio. Yn yr achos hwn rydym yn argymell eich bod yn prynu cyfrif premiwm ar Keep2Share drwy Bitcoin. Y Mwyaf Poblogaidd Bitcoin waled yma. Ar ôl cwblhau proses wirio KYC fach, gallwch brynu Bitcoin defnyddio Visa/Mastercard neu Drosglwyddiad Gwifren Banc. Dydych chi ddim yn gwybod sut? Gwyliwch y tiwtorial fideo ymlaen youtube. Ar ôl i chi gael Bitcoin yn eich waled crypto, gallwch brynu Keep2Share Premium Pro trwy drosglwyddo arian cyfred bitcoin o'ch waled i'r waled bitcoin a nodir yn opsiwn talu Keep2Share. Am unrhyw gwestiynau ychwanegol, ewch i'r Cwestiynau Cyffredin Gwefan BlockChain.Com.

❓ Problemau neu gwestiynau eraill?

Os cewch unrhyw broblemau gyda phrosesu taliadau ar Rapidgator neu Keep2Share neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ysgrifennwch atom yn ein cyfeiriad e-bost: cefnogaeth@adultgameson.com

Mae tîm AdultGamesOn yn ddiolchgar ac yn diolch i chi am yr holl gefnogaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni dros y blynyddoedd. Rydym yn gwneud ein gorau i gynnal y gymuned hon ac i gynnig gemau oedolion i chi. Yr unig ffordd y gallwch ein cefnogi, er mwyn parhau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o safon, yw prynu cyfrif premiwm ar Rapidgator neu Keep2Share. Diolch!

Diogelwch llawnaf

Dadlwythiadau cyflym

Aml-iaith

Dadlwythwch am ddim y gêm porn anhygoel hon. Corruption Kingdoms - Mae Fersiwn 0.17.6 yn gêm oedolion am ddim y gellir ei disgrifio gan y tagiau canlynol: , , , , , , , , , , . Llwythwyd y diweddariad diweddaraf ar gyfer y cynnwys hwn ar Ionawr 24, 2023 ond cadwch draw a dilynwch ni i dderbyn yr holl ddiweddariadau a datganiadau newydd. Rydym hefyd yn dod â diweddariadau gemau o ansawdd uchel bob dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r holl gemau oedolion newydd a gemau rhyw, eu lawrlwytho a mwynhau profiad unigryw. Mae ein Anime Gemau Hentai Gemau Rhyngweithiol Gemau Naked yn cynnig profiad anhygoel sy'n gwneud i chi fod eisiau chwarae a'u hailchwarae. Mwynhewch y cynnwys rhad ac am ddim hwn i oedolion a gweddill y porn o ansawdd uchel ar AdultGamesOn.

Materion gosod?

Os ydych chi'n cael trafferth gosod y gêm, edrychwch ar y tiwtorialau gosod a chwarae

Perthnasol

7 sylwadau. Gadewch newydd

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Llenwch y maes hwn
Llenwch y maes hwn
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.

cyfieithu

Edrychwch ar ein postiadau blog diweddaraf!
Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau

Gemau Porn Gorau - Gemau Porn Am Ddim - Gemau porn gorau
Gemau Oedolion 3D, Gemau Rhyw a chomics am eich pleser Girl 2 - Gemau Oedolion Am Ddim Ar-lein 3d gemau a gemau porn Girl 3 Am ddim 3d gemau oedolion - Adultgameson Merch 4 - Gemau Porn 3D a Gemau Rhyw AdultGameson